A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   0-9


Zaalamegyei Gazdasági Egyesület
1928/092-08   
Zadravecz püspök Nagykanizsán
1925/066-04    1925/143-03   
Zaéaegerszeg kivételével az egész vármegye iparossága Nagykanizsát kivánta a Szövetség székhelyének
1928/048-02   
Zajos városi közgyűlés a csatorna dijak és a tisztiügyészi állás körülNagykanizsa parlamentjének rendkivüli közgyűlése
1929/295-01   
Zákány lemondott az Ébredő Magyarok alelnökségéről
1920/213-01   
Zala - Kanizsa
1930/095-06    1930/102-05   
Zala bőriparosai
1929/036-04   
Zala bőriparosai tiltakoztak
1929/036-04   
Zala dalünnepe
1928/000-00   
Zala és Somogy zsidóságának közgyűlése Keszthelyen
1929/147-02   
Zala folyó
1930/059-02   
Zala folyó szabályozása
1925/268-02   
Zala három főrendje
1926/296-02   
Zala iparossága a Társadalombiztositó nagykanizsai kerületéért
1929/189-02   
Zala iparosságának deputációja a főispánnál
1930/242-04   
Zala jegyzői kara visszautasitotta a vármegyei tisztikart ért támadásokat
1928/189-02   
Zala Kanizsa FC Igazgatóság
1928/268-05   
Zala kő-termelését az Alföldön akarják értékesiteniA Balatoni Szövetség fürdő-hitel értekezlete
1928/102-03   
Zala küldöttsége a Darányi szobor leleplezésén
1931/110-06   
Zala közigazgatási bizottságának ülése
1930/182-02   
Zala megye 80.000 pengöt kapott utépitésre
1932/283-02   
Zala megye fürdőszabályrendelete
1932/112-05   
Zala megye másfélmilliárd vetőmag-hitelt kapott
1924/191-03   
Zala tele van emlékekkel
1931/008-02   
Zala törvényhatósága
1930/011-02   
Zala törvényhatóságának diszközgyülése
1930/051-02   
Zala-egerszegi Kereskedő Ifjak Önképző Egyesülete
1900/003-02    1900/003-02   
Zala-Kanizsa
1930/098-05   
Zala-Kanizsa-Erzsébetváros 2:1
1928/235-04   
Zalaapáti
1928/104-03    1932/149-02   
Zalaapáti Daloskör
1932/149-02   
Zalaapáti és Vidéke Ipartestület
1928/099-03    1928/099-03   
Zalaapáti, tífuszjárvány
1928/099-04   
Zalában 700, Somogyban 1200 mezőgazdasági munkás marad kenyér és hajlék nélkül
1932/070-09   
Zalában 76 százalék az adóhátralék
1931/056-03   
Zalában a nagykanizsai kerületben a legkisebb, a tapolcaiban a legnagyobb az adóhátralék
1932/008-02   
Zalában elmaradt a hagyományos Péter Pál-napi aratás
1929/145-03   
Zalában is szervezkedik a Reviziós Liga
1931/085-04   
Zalában januárban nem volt halálos influenza
1931/032-02   
Zalában nincs szükség a Segitő Bizottság további müködésére
1931/084-04   
Zalában szigoruan fogják ellenőrizni az idegeneket
1932/029-04   
Zalaboldogfa
1925/204-04   
Zalacsány
1931/242-03   
Zalaegerszeg
1923/049-02    1924/280-01    1925/142-03    1928/084-03    1928/086-03    1928/144-04    1930/000-00    1930/049-06    1930/059-02    1930/095-05    1930/101-01    1930/147-02    1930/148-04    1931/158-03    1931/160-03    1931/199-04    1932/083-03    1932/153-03   
Zalaegerszeg 1923 évi anyakönyvi statisztikájából
1924/002-02   
Zalaegerszeg 200.000 pengőt kap laktanyára és lőtérre
1932/083-03   
Zalaegerszeg áramellátása
1932/038-03   
Zalaegerszeg diszpolgára
1920/271-02   
Zalaegerszeg képviselőtestülete gyászülésen tiltakozott Trianon ellen
1930/127-03   
Zalaegerszeg küldöttsége a kultuszminiszterhez
1928/285-06   
Zalaegerszeg kölségvetéséről
1929/231-02   
Zalaegerszeg likvidálja a városi gazdaságot
1930/095-05   
Zalaegerszeg megakadt városi háztartását 80.000 pengő függőkölcsönnel segitik át a krizisen
1929/205-03   
Zalaegerszeg mellett foglalt állást a Zalavármegye Gazdasági Egyesület közgyülése a bacon-sertés feldolgozó telep dolgában
1930/195-02   
Zalaegerszeg memorandumban kéri a kormány gyors segítségét, hogy a városi háztartás válságát elkerüljék
1929/254-02   
Zalaegerszeg multja és jelene
1931/116-06   
Zalaegerszeg négymilliárdot kap beruházási célokra
1925/135-03   
Zalaegerszeg népesedési statisztikája
1925/003-04   
Zalaegerszeg rendkívüli közgyűlése
1924/034-02   
Zalaegerszeg rendkivüli közgyülése
1924/219-03   
Zalaegerszeg tanoncotthont épít
1928/273-03   
Zalaegerszeg testvérváros páratlan lelkesedéssel fogadta Klebelsberg Kunó közoktatásügyi minisztert
1928/137-01   
Zalaegerszeg város elvesztette a perét
1931/037-02   
Zalaegerszeg városa február elsején nem tudta kifizetni tisztviselőit
1930/027-04   
Zalaegerszeg üdvözli Rothermeere lordot
1927/152-02   
Zalaegerszeg ünnepsége
1920/094-02   
Zalaegerszeg-Keszthely autóbuszjárat
1928/109-02    1928/112-02   
Zalaegerszeg-Pacsa-Héviz-Keszthely autóbuszjárat
1928/095-04   
Zalaegerszegen is megakadályozzák az álmunkanélküliek segélyezését
1930/256-05   
Zalaegerszegen is megfellebezték a tisztujitást
1930/049-06   
Zalaegerszegen olcsóbb lett a kenyér
1929/007-04   
Zalaegerszegi Daloskör
1928/202-02    1928/205-02    1932/149-02   
Zalaegerszegi Épitőmunkások Dalköre
1928/202-02    1928/205-02   
Zalaegerszegi felsőkereskedelmisták Nagykanizsán
1930/233-04   
Zalaegerszegi Gazdakör
1929/250-06   
Zalaegerszegi II. templom és zárda alapkőletétele
1925/129-02   
zalaegerszegi iparosdalárda
1932/270-02   
Zalaegerszegi Ipartestület
1900/034-03   
Zalaegerszegi Kaszinó könyvtár
1922/022-03   
Zalaegerszegi képviselő választás
1901/040-02   
Zalaegerszegi kórház épitésére államsegély
1928/250-04   
Zalaegerszegi krónika
1924/294-03   
zalaegerszegi pékek
1931/159-04   
zalaegerszegi pénzügyi palota
1928/000-00    1931/060-05   
Zalaegerszegi pénzügyigazgatóság
1928/289-04   
Zalaegerszegi választások
1929/154-03   
Zalaegerszegi vegyeskar
1929/148-04   
Zalai Almanach
1930/284-07    1931/036-04   
zalai árvizkárosultak
1926/010-03   
Zalai bortermelők küldöttsége indul Budapestre
1931/251-05   
zalai cserkésznap
1928/122-02   
Zalai dalos kerület
1930/083-06   
zalai daloskerület
1930/078-03    1930/143-02   
zalai dalosverseny
1928/169-02    1928/185-01   
zalai deputáció
1931/164-03   
Zalai Élet
1929/088-04   
Zalai ember filmszinészi karrierje Hollywoodban
1929/068-03   
Zalai és Gyarmati könyvknyomda
1920/092-03   
Zalai és Somogyi Vámmolnárok Szövetsége
1929/147-06   
Zalai est Budapesten
1930/263-04   
Zalai Évkönyv
1928/011-04    1928/196-05    1928/245-04    1928/246-06    1928/248-06    1929/112-05    1929/113-04   
Zalai Évkönyv 1928-ra
1928/076-08   
Zalai Évkönyv munkálatait folytatják
1929/269-03   
zalai falvak réme
1926/105-02   
Zalai faragványok értékesitése
1932/122-04   
zalai gazdák megmozdulása
1932/185-05   
Zalai gazdák szervezkedése az olcsóbb beszerzésért
1931/024-05   
Zalai honvédek szerb fogságban
1925/231-03   
Zalai hősök
1923/211-02   
Zalai hősök vitézzé avatása
1923/126-02    1924/132-02   
Zalai Ignác
1930/055-02   
zalai iparos-nagyválasztmány
1928/122-03   
Zalai iparosok küldöttsége megy a kormányhoz
1929/256-02   
Zalai ipartestületek állásfoglalása az ipartestületek reformja és az Országos Kézmüves Testületről szóló törvénytervezet tárgyábanA nagykanizsai és a pacsai járási ipartestület letárgyalták a tervezetet
1928/096-02   
Zalai iskolák helyzete
1930/081-01   
zalai iskolák zsufoltsága
1931/279-02   
zalai jugoszláv határ ügye
1926/056-03   
Zalai képviselők az ipartestület szentgróti gyülésén
1929/173-03   
Zalai képviselők felszólalása a fővárosi javaslat vitájában
1930/031-01   
Zalai kőművesmesterek
1930/253-03   
Zalai küldöttség indul a kormányzó elé a törvényhatóság hódoló feliratával
1930/058-04   
Zalai középiskolák atletikai versenye Nagykanizsán
1928/113-05   
Zalai Közlöny
1900/052-01    1923/135-05    1923/146-02    1929/015-04    1930/042-03    1930/078-04    1930/079-02    1930/079-05    1930/129-02    1931/099-02    1931/189-04    1931/192-03    1931/194-02    1932/153-02    1932/154-04   
Zalai Közlöny 70 éves fennállása
1930/086-03   
Zalai Közlöny ajándékok
1929/278-03   
Zalai Közlöny amatőr-pályázat
1930/264-03   
Zalai Közlöny budapesti szerkesztősége
1923/062-02   
Zalai Közlöny előfizetinek kedvezmény
1931/206-02   
Zalai Közlöny Karácsonyi Könyve
1929/277-03   
Zalai Közlöny weekend-akciójának nyertesei
1930/164-05   
zalai községek költségvetése
1931/210-02   
zalai községi illetmények
1931/280-02   
zalai községkerületi tagok
1932/110-02   
Zalai menyasszony-gyilkos volt, halálos itélet után megszökött és most hurokra került az ország leghirhedtebb kasszafurójaTimár Ferenc
1929/254-03   
zalai molnárok
1930/184-02   
Zalai molnárok sikeres mozgalma a termelők érdekében
1931/239-04   
zalai Orvosszövetség
1930/101-02   
Zalai parasztfestő a festőakadémián
1930/270-05   
zalai pedagógiai szeminárium
1932/102-02    1932/102-02   
Zalai pénzintézetek értekezlete Nagkanizsán
1932/017-04   
Zalai siker a debreceni dalosversenyen
1929/148-04   
zalai szőlő
1931/197-05   
zalai tanítók
1932/278-05   
zalai tanitók parlamentje
1932/279-02   
Zalai trachoma
1930/092-03   
zalai utak ügye
1929/122-02   
zalai utviszonyok
1929/103-03    1929/103-03   
zalai vitézek a megyei gazdasági bizottságban
1931/061-04   
Zalai ügyvédi és orvosi honoráriumok ügye a képviselőház előtt
1932/048-02   
zalaiak a pápánál
1930/000-00   
Zalaiak hadifogságban
1923/233-05   
Zalaiakat is felkértek a helikoni költő versenyre
1930/017-04   
Zalakoppányban agyonütöttek egy földmüvest, aki megjósolta, hogy ugy fog meghalni, mint egy kutya
1928/066-02   
Zalaköveskut
1928/090-03    1928/090-03   
Zalaköveskút
1928/185-04   
Zalamegye
1929/018-01   
Zalamegye 21 kerületében 3 kivételével győzött a Nemzeti Párttörvényhatósági tag-választások
1929/251-02   
Zalamegye a békeszerződés reviziójáért
1928/282-03   
Zalamegye állategészségügye
1924/119-02   
Zalamegye is megalkotja a penzió-szabályrendeletet
1928/105-03   
Zalamegye képviselete és A kiskomáromi tüzoltóverseny koszoruja Vass miniszter temetésén
1930/205-03   
Zalamegye kisgyülése Móricz Zsigmond EllenA kisgyülés elutasitotta Nagykanizsa beszállásolási összegének felemelését
1931/106-03   
Zalamegye kisgyülése táviratban üdvözli Gömbös miniszterelnököt
1932/230-01   
Zalamegye kisgyülése üdvözölte a kormányt a szociáldemokrata kisérlettel szemben tanusitott erélyes magatartásért
1932/081-01   
Zalamegye kisgyülésének első ülése
1929/280-02   
Zalamegye közbiztonsága
1928/062-06   
Zalamegye közgyülése tiltakozik a balatonfüredi járás elszakitási mozgalma ellen
1931/027-02   
Zalamegye közigazgasági bizottsága
1931/263-05   
Zalamegye lakosainak és községeinek száma
1932/198-03   
Zalamegye lakossága 4000 lélekkel szaporodott
1926/021-04   
Zalamegye megválasztotta a gazdaérdekeltség törvényhatósági tagjait
1929/255-02   
Zalamegye monografiája
1929/018-01   
Zalamegye nem ir fel a kormányhoz a gazdasági helyzet miatt
1930/028-02   
Zalamegye népessége a mult évben 3698 lélekkel szaporodott
1931/017-03   
Zalamegye rendkivüli közgyülésen késziti elö a közigazgatási reform végrehajtását
1929/144-02   
Zalamegye reviziós felirata a képviselőház előtt
1929/033-01   
Zalamegye szaporítja iskoláit
1922/191-03   
Zalamegye törvényhatósága március 1-én ünnepli a kormányzó tizéves jubileumát
1930/039-03   
Zalamegye uj vitézei
1930/123-06   
Zalamegyében csak 35
1928/038-02   
Zalamegyében is leálltak az összes vámmalmok A malomtulajdonosok alkalmazottaik elbocsájtását helyezik kilátásba, ha nem történik sürgős intézkedés
1932/214-02   
Zalamegyében megkezdik a...
1929/158-01   
Zalamegyében Nagykanizsán a legkisebb az adóhátralék
1931/032-02   
Zalamegyében Nagykanizsán és Murakereszturon lesz gabonaraktár
1931/036-05   
Zalamegyében nincs influenza-járvány
1931/019-05   
Zalamegyei aggharcosok testülete
1900/032-02   
Zalamegyei ált. tanítótestület
1900/018-02   
Zalamegyei ált. tanitótestület
1900/044-02   
Zalamegyei Ált. Tanitótestület közgyülése
1932/279-02   
Zalamegyei Általános Tantitótestület
1932/278-05   
Zalamegyei Autókerület
1928/098-03   
Zalamegyei bekötő uti épitkezés
1930/089-03   
Zalamegyei földbirtokosok értékes állománya
1931/064-06   
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár
1922/068-03    1928/056-04    1928/057-03    1931/187-06   
Zalamegyei Háziipari Szövetkezet
1928/091-03   
Zalamegyei Ipartestületek Szövetsége
1928/266-04    1930/173-06   
Zalamegyei malomtulajdonosok értekezlete Kanizsán
1932/218-05   
Zalamegyei Molnárszövetség
1931/268-05   
Zalamegyei Szarvasmarha Tenyésztő Egyesület
1928/105-05   
Zalamegyei tanító-egyesület
1900/046-02   
Zalamegyei utak államositása
1928/102-04   
Zalamegyét a győri háziipari felügyelőséghez osztották behír
1931/238-05   
Zalanémetfalu
1931/242-03   
Zalaszentbalázs
1929/019-04   
Zalaszentgrót
1928/195-03    1928/200-02    1928/202-02    1929/144-04   
Zalaszentgróti járásbíróság
1928/037-04   
zalaszentgróti járásbiróság felállitása
1929/002-04   
zalaszentgróti járási székház
1928/085-02   
Zalaszentgróti Kath Legényegylet Vegyeskara
1928/202-02   
Zalaszentgróti Kath. Legényegylet Vegyeskara
1928/205-02   
Zalaszentgróti Nemesitőtelep
1928/201-04   
Zalaszentlászló
1931/187-05   
Zalaszentmárton
1928/104-03   
Zalaszentmihály
1928/104-03    1931/156-04    1932/068-03   
Zalaszentmihály, tűzvész
1928/093-03   
Zalát is bevonták a kiviteli fuvardijkedvezménybe
1929/259-06   
Zalavármegye
1928/197-04    1929/020-04    1929/023-01    1930/051-01    1930/059-02    1930/148-03    1932/155-01   
Zalavármegye alispánjának évnegyedes jelentése
1930/096-03   
Zalavármegye állatállománya
1922/151-02   
Zalavármegye befejezte az előzetes vizsgálatot
1929/290-03   
Zalavármegye elmult negyedéve
1925/024-03   
Zalavármegye első fayance- és porcellángyára
1922/098-02   
Zalavármegye és Zalaegerszeg város serlegeket ajánlottak fel a dalosok jutalmazására
1928/199-02   
Zalavármegye február 17-én diszközgyülés keretében ünnepli Horthy Miklós kormányzásának 10 éves évfordulóját
1930/029-02   
Zalavármegye felír a kormányhoz Nagykanizsának és zalaegerszegnek a III. lakbérosztályba sorozása érdekében
1930/101-01   
Zalavármegye feliratokkal ostromolja a minisztériumokat
1929/081-02   
Zalavármegye felsőházi tagválasztó
1932/278-04    1932/278-04   
Zalavármegye feltámadása tiz évvel Trianon utánkészülő könyv ismertetése
1930/041-06   
Zalavármegye feltámadása Trianon után cimű mű
1930/089-05   
Zalavármegye főispánjelöltje - Dr. Mikovényi Jenő
1920/212-01   
Zalavármegye igazi képe - a 109 százalékos adóhátralékA közigazgatási bizottság kimondotta a felelősséget a 40 százalékban adóhátralékos községekre - A főispán bucsuztatta a bizottságot - A miniszter nem változtathat a jegyzők és birók együttes felelősségén - A kultuszminiszter beszüntette a kanizsai izr. elemi iskola két tanitói állásának államsegélyét
1929/258-02   
Zalavármegye Iparossága a Kézműves Kamara mellett döntöttválasztmányi ülésmai iparosproblémák
1928/286-02   
Zalavármegye Iskolánkivüli Népmüvelési Bizottság
1928/065-04   
Zalavármegye jegyzői karában változások
1930/230-06   
Zalavármegye kisgyűlése
1930/127-02   
Zalavármegye kisgyülése
1930/077-05    1930/149-02    1930/274-01    1932/281-02   
Zalavármegye kisgyülése a 33-as bizottság összeállitásának revizióját kéri
1931/278-01   
Zalavármegye kisgyülésének határozatai
1931/026-02   
Zalavármegye küldöttsége
1931/163-03    1931/164-03   
Zalavármegye közállapota
1928/201-02   
Zalavármegye közgyülése
1900/020-02    1922/281-02    1923/108-01    1928/111-02   
Zalavármegye közigazgatási bizottsága
1928/000-00    1931/000-00    1931/056-03   
Zalavármegye közigazgatási bizottságának felirata a kormányhoz
1932/156-02   
Zalavármegye közigazgatási bizottságának ülése
1929/282-03    1930/109-02    1931/000-00   
Zalavármegye legtöbb adófizetői
1929/162-03   
Zalavármegye májusi közgyülése 1.170,000 pengős svájci utépítési kölcsön felvételéről fog dönteni
1930/089-03   
Zalavármegye megválasztotta uj tisztikarát
1929/281-01   
Zalavármegye Méhészegyesülete
1928/088-05    1928/088-05   
Zalavármegye mult évi népesedése
1925/025-03   
Zalavármegye nagy kiállítása
1925/161-03   
Zalavármegye nagy közmunkák sürgős meginditásával akarja enyhiteni a nagy munkanélküliséget
1930/059-02   
Zalavármegye négy járásábvan gabonarekvirálás lesz
1921/030-02   
Zalavármegye negyedévi közigazgatása
1928/030-02   
Zalavármegye népesedése
1928/272-04   
Zalavármegye népessége
1931/017-03   
Zalavármegye rendkivüli közgyülése
1930/033-02   
Zalavármegye támogatja az uj kormányt
1931/203-02   
Zalavármegye tanítóságának évi közgyűlése Nagykanizsán
1928/251-02   
Zalavármegye tiltakozik sz oroszországi vallásüldözés ellen
1930/102-01   
Zalavármegye tisztikara
1929/281-01   
Zalavármegye történeti monográfiája
1925/181-04   
Zalavármegye törvényhatósága táviratilag üdvözölte Horthy Miklós kormányzót, kormányzásának nyolcadik évfordulója alkalmából
1928/110-01   
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága
1901/050-02    1928/067-03   
Zalavármegye törvényhatósági bizottságának
1900/018-02   
Zalavármegye uj törvénykezési beosztása
1925/158-02   
Zalavármegye ünnepe
1922/076-03   
Zalavármegyében 91
1927/255-03   
Zalavármegyében nincsen influenzajárvány
1931/037-06   
Zalavármegyében százhetven község szenvedett elemi kárt
1928/188-07   
Zalavármegyei dalos szövetség
1930/062-05   
Zalavármegyei Dalosszövetség
1928/000-00    1928/095-03    1928/095-03    1928/103-04    1928/103-04    1928/185-01    1928/188-02    1928/205-01    1930/061-03    1930/064-02   
Zalavármegyei Dalosszövetség évi közgyülése
1928/205-01   
Zalavármegyei dalosünnepély
1930/154-03   
Zalavármegyei Gazdasági Egyesület
1928/085-05    1928/088-05    1928/088-05    1928/189-04    1928/189-04    1928/291-06    1930/073-01    1931/019-06    1931/024-05    1931/161-06   
Zalavármegyei Háziipari Termelő és Értékesitő Szövetkezet
1931/234-05   
Zalavármegyei iparkiállitás és vásár lesz Nagykanizsán
1929/040-04   
Zalavármegyei iparosai
1927/270-01   
Zalavármegyei Iparostesületek Szövetsége
1930/142-02   
Zalavármegyei Ipartestületek Szövetség programja
1929/033-04   
Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége
1928/108-02    1928/283-03    1930/145-06   
Zalavármegyei Ipartestületek Szövetségének megalakulása
1929/242-03   
Zalavármegyei Kéményseprők Keresztény Szociális Szakosztályamegalakulás Nagykanizsán
1929/254-05   
Zalavármegyei közgyűlés
1901/032-03   
Zalavármegyei Mezőgazdasági Bizottság
1930/132-05   
Zalavármegyei Orvos szövetség
1928/148-02    1928/187-03    1932/048-02   
Zalavármegyei Orvosszövetség
1928/189-02   
Zalavármegyei polgári iskolai tanárok gyülése FüredenA balatonfüredi polgári iskola 60 éves jubileuma
1930/131-02   
Zalavármegyei Tűzoltó Szövetség
1928/070-03    1928/159-02   
Zalavármegyei Tüzoltó Szövetség
1901/032-03   
Zalavármegyei Tüzoltó Szövetség közgyülése
1929/239-06   
Zalavármegyei Vitéz Szék
1931/014-08   
Zalavárnegye kisgyülés
1930/101-01   
Zalavégi Híradó
1928/243-03   
Zalavölgyi Iparmüvek
1928/201-04   
Zálogházak
1901/037-02   
zálogházba kerülnek a családi ékszeek
1929/034-02   
Záloglevelek
1901/004-01    1901/004-01   
Zámbory Lajos
1932/049-03    1932/109-04   
Zápor után
1932/165-04   
Zarándoklás Lourdesba
1928/119-04   
Zarándoklás Prohászka sirjához
1929/102-04   
zarándoklat
1928/200-02    1930/054-02   
Zarándoklat Homokkomáromba
1932/223-05   
zarándoklat indul Homokkomáromba
1930/225-06   
Zarándokút Rómába
1900/013-03   
zarándokut Rómába és Páduába
1931/061-02   
Zárszámadás
1904/031-02   
Zárszámadás, költségvetés, bizottságok választása és temető-ügy
1930/069-02   
Zárt lelkigyakorlat tanítónők részére
1930/133-04   
Zarubay Lóránt
1929/258-04   
Zászlóavatás
1901/033-01   
zászlószentelés
1925/184-02    1928/102-04    1928/110-02    1930/129-06   
Zászlót avatott a szepetneki Polgári Olvasókör
1931/057-05   
Zászlót szentelt a Csobánc Vasutas Dalkör
1932/138-02   
Zászlót szentelt a nagykanizsai Leányklub
1929/281-04   
Zátony (Székely Mózes könyve)
1931/004-02   
Zavargások Kanizsán
1922/166-03   
Zeileis gyógymód
1931/144-05    1931/148-03   
Zeileis-orvos
1931/229-02   
Zeileis-rendelő
1931/143-04    1931/144-02    1931/187-02    1931/189-04   
Zeileis-rendelő bezárása
1931/177-02    1931/186-02   
Zeileis-ügy
1932/009-02   
Zelei Győző
1900/010-01   
Zelleis-intézetek viszontagságai a vidéken
1931/142-04   
Zemplémi M. Viktor
1931/147-03   
Zempléni M. Viktor
1931/123-04   
Zempléni M. Viktor tárlata
1931/117-02   
Zene
1901/005-01   
Zene és az idegesség
1900/011-01   
zenei élet Nagykanizsán
1932/211-02   
Zeneiskola
1923/011-02    1923/068-03    1925/180-02    1925/208-04    1927/277-02    1928/197-03    1928/220-04    1929/150-02    1930/026-04    1930/060-05    1930/115-02    1932/221-03    1932/233-04   
Zeneiskola Keszthelyen
1920/080-03   
zeneiskola létesítése
1925/141-03   
zeneiskola Nagykanizsán
1929/267-04   
Zeneiskola növendékhangversenye
1928/036-05    1932/117-04   
Zeneiskola növendéndékhangversenye
1928/034-04   
Zenekultúra
1925/227-03   
zeneoktatás
1923/006-02   
Zenés-misék a felsőtemplomben
1930/040-03   
Zeneszerzők Egyesülete
1928/284-04   
Zeppelin
1928/249-01   
Zeppelin Amerikában
1929/176-02   
Zeppelin gróf
1901/033-01   
Zeppelin rekordja megdőlt
1929/000-00   
Zerkovitz Zsigmond
1900/003-02    1900/003-02    1900/032-02    1900/035-02    1900/049-02    1901/001-02   
Zerkowitz -telek
1932/072-02   
Zerkowitz bornagykereskedés
1931/150-05   
Zerkowitz György
1930/046-01    1931/044-02    1931/112-03   
Zerkowitz-cég
1931/124-06   
Zerkowitz-ingatlan
1931/288-03   
Zichy Aladár
1901/040-02   
Zichy Aladár, gróf
1930/140-01   
Zichy Jenő gróf
1901/033-02   
Zinnemann Rezső
1932/155-02   
Zongoraoktatás
1900/007-02    1900/007-02   
Zoo-cirkusz előadása Nagykanizsán
1930/225-06   
Zoo-cirkusz Nagykanizsán
1930/223-05   
Zrínyi
1932/071-05   
Zrinyi emlék ünnepély volt vasárnap
1931/009-04   
Zrinyi emlék-ünnep
1931/007-04   
Zrinyi emlék-ünnepély
1932/033-03   
Zrínyi emlékünnep
1932/031-03   
Zrínyi Ilona polgári leányiskola
1929/147-04    1930/144-03   
Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör
1928/185-02    1928/185-02    1929/273-01    1929/281-03    1930/046-02    1930/076-05   
Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör
1930/095-03    1930/098-03    1930/101-02    1930/252-04    1930/255-02    1931/054-04    1931/060-03   
Zrinyi Irodalmi és Művészeti kör
1931/237-04    1931/250-03    1931/252-02   
Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör
1932/111-05   
Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör
1932/224-04   
Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör programja
1932/004-02   
Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara
1931/005-05   
Zrinyi Irodalmi és Müvészeti Kör
1928/035-04    1928/068-03    1928/068-03    1928/281-03    1928/284-03    1928/285-05    1929/252-02    1929/254-04    1929/256-04    1929/257-03   
Zrínyi Iskola, Nagykanizsa
1928/094-02    1928/098-04    1928/102-02    1928/102-03    1928/104-02   
Zrinyi Kör vegyeskara részére adományozás
1930/172-03   
Zrínyi Miklós
1920/108-01    1920/109-01   
Zrinyi Miklós
1922/099-01   
Zrinyi Miklós emlékünnepély
1931/006-04   
Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör
1925/004-03    1928/036-05   
Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör
1928/109-02    1929/000-00   
Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör
1929/018-04    1929/019-04    1929/020-04    1929/021-02    1929/022-04    1929/024-03   
Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör
1929/090-03    1929/122-01   
Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör
1929/223-05   
Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör
1929/270-02    1929/274-05    1929/279-04    1930/000-00    1930/057-04    1930/059-03   
Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör
1930/097-03    1930/148-05    1930/203-06   
Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör
1930/223-04    1930/227-03   
Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör
1930/292-08   
Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör
1931/006-04    1931/009-04    1931/016-02    1931/026-04    1931/041-04   
Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör
1931/056-03    1931/058-05    1931/136-03    1932/049-03    1932/151-04    1932/264-01    1932/270-04    1932/281-04   
Zrinyi Miklós Irodalmi és Müvészeti Kör
1928/056-04    1928/064-04    1930/116-03   
Zrínyi Miklós Irodalmi és Müvészeti Kör
1930/262-05   
Zrinyi Miklós Irodalmi és Müvészeti Kör
1932/020-02   
Zrinyi Miklós Irodalmi és Müvészeti Kör programja
1929/261-04   
Zrinyi Miklós Irodalmi ésMűvészeti Kör
1930/223-04   
Zrínyi Miklós Irodalmi Kör
1930/061-02   
Zrinyi Miklós Irodalmi Kör
1930/123-03   
Zrinyi Miklós Irodalmi Kör Vegyeskara
1930/172-04   
Zrinyi Miklós Irodami és Müvészeti kör
1929/030-04   
Zrinyi Miklós városa
1924/226-01   
Zrínyi sportpálya
1932/111-05   
Zrínyi Sporttelep
1923/122-02   
Zrínyi sportünnepély
1923/146-05   
Zrínyi TE
1932/152-05    1932/154-06   
Zrinyi Torna Egylet
1923/079-03   
Zrínyi Torna Egylet
1929/145-06   
Zrinyi Torna Egylet
1930/000-00    1930/180-05   
Zrínyi Torna Egylet
1931/157-05    1931/157-05   
Zrinyi Torna Egylet
1931/168-05   
Zrínyi Torna Egylet
1932/068-05   
Zrínyi ünnepély
1928/109-02   
Zrinyi ünnepély
1931/008-07   
Zrinyi, mint államférfi
1920/092-03   
Zrínyi-emlékmű
1923/098-02   
Zrínyi-ünnepély
1923/099-01   
Zrinyi-ünnepély
1929/132-03   
zsebtolvajok a kanizsai piacon
1931/001-08   
Zsellér Andor
1929/003-04   
Zsidó aggok háza Nagykanizsán
1929/095-04   
zsidó hitközség vasárnapi közgyülése
1932/053-02   
Zsidó szentegylet közgyűlése
1900/006-03    1900/006-03    1900/006-03    1927/281-04   
zsidó templom
1928/000-00   
zsidóhitközség
1928/011-03   
Zsigmond József
1932/123-02   
Zsolt Béla
1929/123-02   
Zsuppán József
1931/038-05   
Zya Péli
1932/000-00    1932/067-02    1932/068-02    1932/069-02   
Zöldfa - telek
1932/154-02   
Zöldfa-telek
1932/084-02   
Zöldhelyi Anna a Városi Szinházhoz
1930/167-04   
Készült a Deák Ferenc Megyei Könyvtár megbízásából, a Halis István Városi Könyvtár együttműködésével, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Zalaegerszegi Könyvtárpártoló Alapítvány támogatásával, az Alma Mater Zala Bt. kivitelezésében.