A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   0-9


Udvardy Jenő, dr.
1928/111-03    1928/189-02   
Ugy szeretnék menni...
1931/054-04   
Ugy-e nem hibáztam?
1928/199-05   
Uher Ödön fényképész
1900/030-02   
Uj adóhivatalok Zalamegyében
1925/135-03   
Uj alapokon indul a nagykanizsai tűzoltóság
1927/194-03   
Uj állásokat szerzett, ingatlanokat vett és eladott, kapuzárási szabályrendeletet alkotott a képviselőtestület a péntek délutáni rendkivüli közgyülésén
1928/152-02   
Uj autóbusz-járat
1930/045-06   
Uj bankalapitás Zalaegerszegen
1922/112-02   
Uj conservgyár
1901/043-03   
Uj élet kezdődik a Polgári Egyletben
1929/073-07   
uj elöljáróság alakult
1931/063-03   
Uj Faluszövetség alakult Zalában
1931/016-05   
Uj festőiskola
1901/008-02   
Uj főigazgató
1904/035-02   
Uj főispáni titkár
1931/016-04   
Uj fürdővonat
1900/025-03   
Uj gimnázium
1903/041-02   
Uj gyár városunkban
1904/005-02   
Uj gyógyszertárak
1900/020-02   
Uj hajókat épit a Balatoni Hajózási R.-T.
1932/036-03   
Uj Idők
1901/052-03   
Uj igazgatót kap a nagykanizsai piarista gimnázium
1931/162-04   
Uj igazgatót kapott az I. körz. elemi iskola
1932/167-04   
Uj Ipartestület Zalában
1928/099-03   
Uj iparvállalat, cukorgyár
1901/033-02   
Uj iskolaépület
1900/052-02   
uj iskolák
1925/233-04   
Uj iskolák Zalában
1925/208-04   
Uj járásbiró
1928/086-04   
Uj kanizsai kenyérárak: félbarna 40,
1931/159-03    1931/159-04   
Uj kanizsai tagok az OMKE elnöki tanácsában és választmányában
1932/104-04   
Uj katonai gyakorlótér
1923/080-02   
Uj képek a Szabó szalon képtárlatán
1928/262-03   
uj képviselőtestület
1925/241-03    1925/243-02   
Uj kezdelem a nagykanizsai Társadalombiztositó önállóságáért A nagykanizsai érdekeltségek egységek frontja követeli a régi állapot visszallitását - Monsire-küldöttség megy a népjóléti miniszterhez
1929/169-03   
Uj Khártágó romjain, a Muraközi Zászló tövében
1932/165-03   
Uj kölcsön-tervek a város villany-koncessziói tárgyalásán
1932/180-02   
Uj kölcsönkönyvtár nyilt meg a napokban Nagykanizsán
1932/219-06   
Uj könyvek
1900/044-01   
Uj közjegyző Zalaegerszegen
1931/060-04   
Uj lap Zalában
1900/039-03   
Uj megállóhely a Kanizsa-barcsi vonalon
1928/099-04   
Uj mozgalom a házbérek leszállitására
1932/039-02   
Uj oltárt avattak a magyarság kulturájának Kiskanizsán
1928/206-02   
Uj országos vásárok
1928/201-04   
Uj piac
1930/048-01   
uj plébános
1932/084-02   
Uj postaautóbuszjárat
1930/137-04   
Uj postaépület
1902/015-02   
Uj rohamra indul Zalamegye, Európa legnagyobb trachoma-fészkének kiirtására
1931/033-02   
Uj székház épül a nagykanizsai társadalombiztositó számára
1930/206-02   
Uj szinikerületi beosztást határoztak el a polgármesterek értekezletén
1931/015-05   
Uj tanárok és iskola - áthelyezések
1932/150-03   
Uj tanitók
1928/092-05   
Uj tanszakkal bővült a zeneiskola
1929/206-02   
Uj tavasz, uj március
1931/061-01   
uj telefonrendszer
1925/093-03   
Uj templom és karmelita zárda épül Keszthelyen
1926/292-02   
Uj tervek a Balaton-kultusz fejlesztésére
1924/049-03   
Uj törvényhatósági választás Hahóton
1930/048-03   
Uj törvényhatósági választás lesz Nagykanizsán
1930/144-02   
Uj utak a kanizsai kereskedelem
1932/046-01   
Uj utak a kanizsai kereskedelem számára
1932/052-02   
Uj vállalat létesítése Nagykanizsán
1922/275-04   
Uj városi közgyűlés lesz a héten az utépítés ügyében
1929/147-04   
Uj városi közgyülés elött
1932/081-01   
Uj vásárok
1928/102-05   
Uj vautvonalak épülnek Zalamegyében
1922/244-03   
Uj vezető a zalaegerszegi OTI-kerület élén
1932/142-03   
Uj villamos világítás
1901/017-02   
uj üzlet Kanizsán
1932/178-04   
Uj zalai dalárda
1929/023-05   
Uj zalai fürdőtelep a Balaton partján
1932/113-05   
Ujabb 20.000 pengő takarmánysegély a zalai gazdák részére
1932/105-03   
Ujabb adományok a nagykanizsai országzászlóra
1932/166-02   
Ujabb bérmérséklés a városi házak üzletei részére
1932/251-02   
Ujabb eredmények Keszthely vasut-ügyében
1928/059-03   
Ujabb főtanszakkal bővülve nyitja meg kapuit a Zeneiskola
1928/197-03   
Ujabb gyermekparalizis-eset Balatonkenesén
1932/225-04   
Ujabb magyar társadalom
1900/042-01   
Ujabb máltai érdeklődés a zalai élőállat iránt
1930/276-05   
Ujabbal gyarapodtak a dalosverseny dijai
1928/200-02   
Ujévi Jókívánatok
1901/052-01   
Ujévi zsolozsma
1931/004-05   
Ujfalussy Gyula
1931/131-03   
Ujházi és Ivánfi vendégszereplése
1900/021-02   
Ujhelyi Sándor
1932/221-03   
Ujitás a Délivasuton
1929/171-03   
Ujnépi Elek Ernő
1930/046-01    1931/027-05   
Ujnépi Elek Ernő lett a Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosok R. T. igazgatósági elnöke
1931/027-05   
Ujoncozás az 1900.évre
1900/008-03   
Ujra választ Nagykanizsa megyebizottsági tagokat?
1930/021-03   
Ujraéledt a 48-as emlékszobor
1932/271-01   
ujságíró találkozó Keszthelyen
1930/125-03   
ujságírók találkozója Keszthelyen
1930/128-02    1930/130-02   
Ujságirók Üdülőháza a Balatonon
1932/233-04   
Ujváry Géza
1930/046-01    1931/094-02   
Ukk
1931/153-04   
Ukknak,a zalai mintaközségnek vizvezetéke és népfürdője lesz
1931/153-04   
Ungár Sándor
1930/046-01   
Unger-Ullmann Elek
1930/046-01    1932/271-02   
Unger-Ullmann Elek és Társai Nagykanizsai
1928/107-03   
Ur és paraszt
1901/040-01   
Uránia
1901/039-03   
Uránia mozi
1928/077-02   
Urasszonyok Kongregációjának teája
1931/009-05   
Urasszonyok Mária Kongregációja
1929/248-04    1929/252-04    1929/256-05   
Uraszonyok Mária Kongregációja köszönete
1931/061-08   
Urbán Gyula
1927/259-04    1928/204-01    1929/019-04    1929/023-04    1929/134-02    1930/137-02    1930/165-02   
Urbéres Erdőügy
1932/076-03   
Urleányok és Urasszonyok Mária Kongregációja
1928/278-03   
Urleányok Kongregációja
1932/100-02   
Urleányok Mária Kongregációja
1925/005-03    1928/283-03    1929/279-05   
urlovasverseny
1931/117-06   
Urmánczy Nándor jön felavatni a nagykanizsai országrész-zászlótOrszágzászló Nagybizottság
1932/114-03   
Urnapi séta
1932/120-01    1932/120-02   
uszoda
1930/127-02    1932/151-02   
Uszoda is, filléres gyors is lesz-Sümegen
1932/095-02   
Uszoda megnyitás
1902/028-02   
Uszoda vagy strandfürdő?
1926/011-03   
uszoda-kérdés
1926/010-04   
uszósport
1932/149-06   
Ut- és hídépítések Zalában
1931/138-02   
utak
1928/084-03   
Utak törzskönyvezése
1904/028-02   
Utak, emberek
1929/244-02    1929/245-02    1929/246-02   
Utat a Balatonra!
1932/138-01   
utazási kedvezmény
1929/034-06    1929/247-06    1932/122-02   
Utazik-e a párisi világkiállításhoz?
1900/016-02   
Utban a kanizsai kereskedő-tábor egysége felé
1932/143-04   
utburkolás
1929/104-02    1929/149-02    1930/145-02   
utburkolás befejezödött ősszel
1929/272-02   
utburkolás Nagykanizsán
1929/108-02   
utburkolási munkálatok
1932/089-03   
utca aszfaltozása
1929/236-04   
Utca-fásitás Nagykanizsán
1926/068-03   
utcaburkolások
1929/095-02   
Utcai kiállítások
1900/051-02   
Utcai suhancok
1901/037-02   
utcai süteményárusitás beszüntetése
1932/064-04   
utcanevek
1925/067-02    1926/270-02   
utcanyitás
1928/072-03   
utcanyitás Nagykanizsán
1932/179-02   
utcanyitások és magánépítkezések ügye
1932/218-02   
Utcarendezés
1900/046-02    1931/150-03   
utépítés
1929/004-04   
Utépités
1930/014-01    1930/014-01   
utépítés
1930/162-02   
Utépítések Kaszthelyen és környékén
1931/099-07   
Utinaplómból
1928/062-02   
utjavítás
1930/126-07   
Utközben
1904/029-02   
Utlevél-adó, sport-vonatok, a tihanyi félsziget védelme, dohánytermelési kisérleti telepek, balatoni telkek elaprózása
1932/083-02   
Utlevélvizsgálat a föld alatt
1932/280-05   
Utolsó fejezetei készülnek Nagykanizsa monografiájánakNagykanizsa történelmeBarbarits Lajos
1928/262-03   
Utolsó helyen állanak Zalavármegye terméseredményei
1928/197-04   
Utolsó napja van a Balatoni Tárlatnak
1929/256-02   
Utonállók támadták meg dr. Hajdu Gyula kocsijátEsti kaland a Békéstónál
1928/276-02   
utrendezési munkálatok
1932/057-03   
Utszéli kereszt
1932/154-05   
utügyi költségvetés
1929/238-03   
uzsorabiróság
1931/159-04   
Készült a Deák Ferenc Megyei Könyvtár megbízásából, a Halis István Városi Könyvtár együttműködésével, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Zalaegerszegi Könyvtárpártoló Alapítvány támogatásával, az Alma Mater Zala Bt. kivitelezésében.