A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   0-9


r. kath. hitközség képviselőtestülete
1929/028-03   
Rabindranath Tagore Keszthelyen
1926/254-03    1926/254-03   
rablógyilkos
1925/005-02    1925/006-02    1925/007-02   
Rablógyilkosság a nagyrécsei országúton
1925/002-02   
Rabsegélyző Egyesület
1923/245-03   
Rácz János
1932/152-02    1932/152-03   
Rácz János főkántor
1928/006-03   
Rácz József
1930/040-02   
Rácz Kázmér
1931/163-04   
Rácz Kázmér dr.
1931/159-04   
Rácz N. János főkántor
1928/000-00   
rádió
1925/124-04   
Rádió a honvéd-laktanyákban
1928/285-07   
rádió adóállomás
1929/066-02   
Rádió az iskolában
1928/039-04   
Rádió Göcsejben
1932/207-04   
rádió-bál
1926/011-04   
Rádió-háború
1925/056-04   
rádió-készülék bejelentés
1925/091-04   
Rádió-koncert
1925/131-04   
Rádióelőfizetők
1927/231-03   
rádióműsor
1930/078-04    1930/079-02   
Rádiós vonatok
1928/288-04   
Rádióval szerelik fel a rendőrkapitányságokat
1929/258-04   
Radnai és Rosenfeld cég
1928/161-03   
Radnai Jenő
1928/161-03   
Radnai Miklós
1925/277-02   
Radnai Miklós festőművész
1928/043-03   
Radó Gyula, dr.
1928/189-02   
Rágalmazott-e a Zalai Közlöny?
1924/118-03   
Rágalom és gyanusitás
1901/003-01   
Ragyogó ünnepséggel üli meg Kanizsa március 15-ikének és Kossuth Lajosnak ünnepét
1929/058-02   
Rágyujtáskor eldobott gyufa beesett az alacsony ablakon és felgyujtotta a lakástTűz a Király-utcábanmég idejében eloltották
1928/067-02   
Rajz az irodából
1901/019-01   
rajz és kézimunkakiállitás
1932/123-02   
Rajz és munkakiállítás a nagykanizsai fémipari szakiskolában
1931/154-02   
rajz kiállitás
1930/144-03   
rajz- és munka kiállítás
1932/155-02   
rajzkiállítás
1928/150-02    1930/147-03   
rajzkiállitás
1932/121-02   
Rajzoló-müvész
1930/156-03   
Rákászat tilalmi ideje
1928/069-04   
Rákoci-utca
1923/092-02   
Rákócy ünnep
1903/032-02   
Rákos István szobra
1930/118-03   
Rákos Jenő
1920/271-02   
Rákosi Jenő
1923/118-02   
Rákosi Jenő kanizsai emlékei
1929/035-03   
Rakovszky Iván
1931/143-03    1931/150-02   
Rakovszky Iván országgyűlési képviselőjelölt
1931/123-03   
Rálőttek a sinautóra, a vezető megsérült
1932/118-02   
Rapoch Aladár, dr.
1930/046-01   
ravatalozó
1928/100-03   
reáliskola
1924/276-02   
récsei rablógyilkos
1925/004-01   
redezvények
1929/239-03   
Redkivül heves és izgalmas előljárósági
1931/200-03   
Redukált költségvetéssel indul a nagykanizsai róm. kath. egyházközség az 1932. esztendőbe
1931/270-02   
ref.templomépités-ügye
1932/129-05   
Reform a világításban
1901/011-05   
Reformáció emlékünnepe
1931/247-05   
Reformálják a tűzrendészeti Zalaegerszegen
1927/297-04   
Református egyház közgyűlése
1928/034-04   
Református egyházi ünnep
1923/234-03   
Református egyházközség
1929/248-04    1932/049-03    1932/057-03   
református főgondnok beiktatása
1926/081-02   
református misszió
1925/239-04   
Református Nőegylet
1928/037-04    1928/290-04    1932/075-04    1932/078-05    1932/079-03    1932/080-03   
Református Nőegylet megemlékezései
1929/274-05   
Református Nőegylet, Nagykanizsa
1928/100-04    1928/104-03   
református templom
1932/086-02    1932/122-02   
Református templom épül Nagykanizsán
1926/136-01   
Rege Teje királynőről
1932/092-02   
Regény gyűjtemény
1901/028-03   
Reggel 9 órától délután 5 óráig egyhuzamban tart vasárnap a kamarai választástudnivalók a választásról
1928/058-03   
Reggel 9 órától est 8-ig egyhuzamban tart a mai szavazás
1929/250-03   
Régi és uj kaszárnya
1902/017-02   
Régi kaszárnya és az uj gimnázium
1903/009-01   
Régi nóta...
1900/044-01   
Régi nyár
1930/135-04   
Regőscsopot a nemzeti eszmék ápolására és fejlesztésére
1930/158-03   
Reisch Richárd
1929/239-03   
Reisch Richárd interpellációja a közélet tisztaságáértA vámhitel-panama rendes bíróság elé utalását sürgeti Keszthely képviselője
1928/279-01   
Reischl Imre
1930/055-02    1930/130-02   
Reischl Richárd
1928/093-03    1929/174-01    1930/124-01    1930/256-04   
Reischl Richárd idegenforgalmi adót javasol
1930/050-04   
Reischl Richárd kilépett Gaál Gaszton pártjábólFarkas Tibornak a sármelléki birtok-vásárlás ügyében bejegyzett interpellációja az oka a kilépésnek
1931/060-01   
Reischl Richárd visszalépett
1931/135-03   
Reisz Ferenc
1931/244-03   
Remélhetjük-e a sertésvágóhid és hütő megépitésétől Nagykanizsa gazdasági életének javulását?dr. Wolff Sándor m. kir. állatorvos cikke
1930/078-05   
Rémhírek özönével operál a Magyar-párt Nagykanizsán
1931/142-02   
Rendbehozták a nagykanizsai temetőt
1925/123-03   
rendelet
1930/170-03   
Rendelet a nagykanizsai járdák tisztántartásáról
1926/021-04   
rendelet folytatása
1930/166-06   
Rendet kell teremteni a kanizsai piacon
1929/166-05   
Rendkivül értékes anyaggal vesz részt a keszthelyi gazdasági akadémia a tavaszi mezőgazdasági kiállításon
1931/053-05   
rendkívüli közgyűlés
1925/193-01    1928/109-02    1931/146-03    1932/075-03   
Rendkívüli közgyűlés Nagykanizsán
1928/287-03   
Rendkivüli közgyülés
1929/145-02    1929/149-02    1930/087-02    1931/190-03    1932/271-02    1932/275-02   
Rendkivüli közgyülés elé kerül a csatorna-dijak ügye
1929/234-02   
Rendkivüli közgyülés tágyalja hétfőn a városi tisztviselők illetményrendezését
1928/193-03   
Rendkivüli közgyülés összehivását kérik a város kölcsönkamatai tárgyában
1931/271-02   
Rendkívüli megyegyűlés
1928/253-04    1928/270-03    1932/004-02   
Rendkívüli városi közgyűlés beszámoló
1928/289-02   
Rendkivüli városi közgyűlés lesz szombaton
1929/293-12   
Rendkivüli városi közgyülés lesz Nagykanizsán hétfőn délután 4 órakor
1931/031-06   
Rendőrdalárda, Nagykanizsa
1928/202-02    1928/205-02   
Rendőri áthelyezés
1932/119-05   
rendőrlegénységi könyvtár
1925/096-03   
Rendőrség
1901/036-01    1901/040-02   
Rendőrség és közönség
1900/010-02   
Rendőrségi figyelmeztetés kocsmárosoknak
1928/289-04   
rendőrségi palota
1931/163-04   
Rendőrségi rendelet
1930/136-04   
Rendőrségiek üdülése a hévizi tiszviselő otthonban
1928/084-04   
rendőrtanfolyam
1923/081-02   
rendőrök kitüntetése
1929/243-05   
rendszeres autóbuszjárat
1926/289-03   
Rendördalárda
1929/144-03   
Renoválják az öreg kanizsai Szentháromságszobrot
1932/166-03   
renszeres gyakorlat
1930/163-02   
Repülő juniális a lazsnaki parkban
1932/145-04   
Repülőgép építő r. t. Kiskanizsán
1930/179-03   
repülőgép feltaláló
1930/179-03   
Repülőgépről izgató röpcédulákat szórtak Letenye vidékén
1931/228-03   
repülőposta állomás
1928/042-04   
repülőtér
1929/016-02   
repülösport
1929/145-05   
Rerum Novarum zarándoklás programja
1931/061-02   
Restaurálják a kanizsai főszolgabíróság épületét
1929/221-05   
Részleges tisztujitó közgyülés lesz szerdánKözszemlén a virilis és választói névjegyzék
1929/152-02   
Részlet dr. Mező Ferencnek az olimpiászobn szellemi világbajnokságot nyert művéből.; A pentatlon-számok Az ugrás fejezetéből)
1928/292-22   
Részletes beszámoló a folyó kórházépitkezési munkálatokról
1928/214-02   
Részletesen beszámol a zalai gazdasági helyzetről
1931/147-05   
Rét és legelőmüvelési felsőfoku tanfolyam okleveles gazdák részére a Keszthelyi Gazdasági Akadémián
1928/109-06   
Rét- és legelő-müvelési tanfolyam Keszthelyen
1930/078-05   
Réverie
1901/037-02   
Révész-park
1932/139-02   
Revizió alá veszik a Vármegyei Ipartestületek Szövetsége alapszabálytervezetét
1928/034-02   
Reviziós és dalosnap
1932/112-02   
Reviziós gyűlés Lentiben
1928/264-05   
Reviziós gyűlések Zalában
1928/263-02   
Reviziós Liga
1931/086-03    1931/087-02    1931/091-05    1931/099-06    1931/106-02    1932/120-01   
Reviziós Liga nagygyűlése
1932/199-03   
reviziós nagygülés
1932/109-05   
Reviziós nagygyülés és dalosnap Nagykanizsán
1932/109-05   
reviziósnap
1932/112-02   
Revü a Városi Színházban
1928/038-04   
Rezi
1928/093-04   
Rezi, tisztújítás
1928/093-04   
rezii iskola
1930/117-02   
Riff-Kabilok társasága
1932/268-02   
rigyáci plébánia
1928/169-02   
Rigyácot nem csatolják Eszteregnyéhez
1930/225-05   
Riport a nagykanizsai rádió-világból
1928/283-02   
Riport egy szépen fejlődő zalai községről, ahol rózsafák illatárjában fürdenek az utcák
1928/142-02   
Riport három cigánybálról
1928/047-02   
Rippel József
1901/017-01   
Ritoper István
1930/055-02   
Ritser Mór
1932/150-02   
Robbanás a pacsai tejcsarnokban
1928/059-05   
Roboz Andor
1903/004-02   
Rohamosan terjed a tüdővész
1928/100-03   
Rohamosan tör előre Nagykanizsa zenei kulturája
1930/078-03   
rokkantak
1932/091-02   
Rokkantegylet nagykanizsai fiókja
1930/233-02   
Rokkantsegélyező és Nyugdijegylet közgyülése
1930/228-05   
róm. kath. hitközség
1930/100-03   
Róm. katolikus hitközség
1932/117-04   
római katolikus hitközség
1930/069-02   
Római Katolikus Olvasókör
1928/270-04   
római zarándokok
1925/242-04   
római zarándokút
1925/231-04   
Romantika
1930/000-00   
Romantika világából
1900/001-01    1900/001-01   
Rongálják a Kossuth-téri kutat
1932/063-05   
Rosa Schab
1922/076-02   
Rosenberg Oszkár
1930/046-01   
Rosenberg Samu
1930/040-02   
Rosenfeld Józsefné
1930/046-01   
Rosenthal Jenő, dr.
1928/189-02   
Rőser-bizonyítványok
1928/279-02   
Roth Nándor
1922/064-02   
Rothermeere lord
1927/152-02   
Rothermere lord levele Zalavármegyéhez
1928/110-02   
Rothermere lord levelet irt a keszthelyieknek
1928/041-02   
Rothermere: Az utóbbi hónapok alatt Magyarország ügye rendkivül előrehaladtRothermere köszönete a magyar nemzethez, Nagykanizsa közönségéhez is
1928/285-01   
Rothschild Béláné dr.
1932/087-02   
Rotschild Béla
1931/090-03    1931/094-02   
Rotschild Béla dr.
1930/144-02   
Rotschild Béla, dr.
1930/046-01    1931/040-03   
Rotschild Jakab dr.
1929/103-04   
Rotschild Samu
1932/220-03   
Rott Nándor
1930/181-02   
Rott Nándor dr. püspök
1929/112-02   
Rott Nándor ezüstmiséje
1922/188-03   
Rott Nándor megyéspüspök
1929/134-01   
Rott Nándor püspök
1928/114-03   
Rott Nándor püspök tavaszi körlevele
1932/065-02   
Rott Nándor, dr.
1928/199-02    1932/224-04    1932/225-04    1932/232-03   
Rott püspök felszentelte a Balaton-vidék egyik legszebb templomát
1932/230-03   
Rozgonyi P. Pál
1929/025-03   
Rozgonyi utca
1932/122-02   
Rozgonyi utcai elemi iskola
1930/247-05   
Rozgonyi-utcai elemi iskola
1928/286-03   
Rozgonyi-uti iskola
1925/006-04   
Rozgonyi-uti ovoda
1925/029-04   
Rózsa
1901/003-02   
Rózsa Emma
1928/085-04   
Rubini
1925/003-04    1925/004-03   
Rubint Károlyné
1932/151-03   
ruhanemü árak
1930/276-06   
Ruházati iparosok alakuló gyülése
1932/062-05   
Ruska Károly
1932/271-03   
Rutkovsky Jan
1901/039-01   
Ruzsicska Kálmán dr.
1900/024-03   
Ruzsicska Kálmán dr. beszédei
1900/024-03   
röntgen Nagykanizsán
1925/131-03   
röntgen-készülék
1925/193-02   
röntgenkészülék
1925/040-03   
Rövid időn belül megjelenik a magasabb lakbérosztályba sorozásról szoló rendelet
1929/231-03   
Rövidesen intézkedik a miniszter a kanizsai adókivetési panaszok ügyébenA megyei adminisztráció sulyos helyzete és a szerb határszéli embertelenségek a közigazgatási bizottság előtt
1932/231-02   
Rövidesen kiirják a pályázatokat a nagykanizsai strandfürdő megépitésére
1929/206-03   
Rövidesen kiutalják a gyufakölcsönt a gazdáknak
1931/040-05   
Rövidesen meg lesz a kórházi kápolna alapkőletétele
1931/135-04   
Rövidesen megindul Nagykanizsán is a munkát és kenyeret adő épitkezés
1932/259-03   
Készült a Deák Ferenc Megyei Könyvtár megbízásából, a Halis István Városi Könyvtár együttműködésével, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Zalaegerszegi Könyvtárpártoló Alapítvány támogatásával, az Alma Mater Zala Bt. kivitelezésében.