A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   0-9


N. Szabó Gyula
1928/057-04    1928/091-04    1929/018-02    1929/019-05    1929/285-04    1930/095-04    1930/292-08    1931/004-02    1931/015-03    1931/028-03    1931/038-05    1931/041-04    1931/044-04    1931/063-04    1931/080-04    1931/189-03    1931/194-03    1931/197-02    1931/248-03   
N. Szabó Gyula előadása a Balatonról
1932/038-04   
N.Szabó Gyula
1932/073-03   
Naagykanizsa-Balatonszentgyörgy vasuti menetrend
1929/030-07   
Nádasdy Tamás nádor
1932/268-03   
Nádor Jenő
1932/066-02    1932/282-05   
Nádor Jenő vasárnap liceális előadást tart Nagykanizsán
1932/282-05   
nádtermelés
1921/036-02   
Nagy az érdeklődés
1932/284-02   
Nagy az izgalom a kanizsai fiatal lányok körében
1932/071-03   
Nagy dátum lesz a kanizsai farsangban március 1.hír a Keresztény Jótékony Nőegylet műsoros estélyéről
1930/045-06   
Nagy Emil elégtételt adott Bethlennek a nagykanizsai beszédéért
1928/275-01   
Nagy Emil:Ha a kormány nem akarja, kényelmes vagy gyáva, nekünk kell megmutatni a magyarság utját
1932/201-01   
Nagy hangverseny az inségakció javára
1932/062-05   
Nagy irók az állatvédelem eszméjéért
1928/055-04   
Nagy János
1925/167-03   
Nagy javulást mutat Nagykanizsa bünözési statisztikája
1928/031-03   
Nagy kinálat, kevés kereslet volt a keddi országos vásár szignaturája
1931/027-05   
Nagy költségvetési vita lesz a hétfői városi közgyűlésenNagykanizsa
1929/249-03   
Nagy Lajos
1901/049-02    1922/111-02    1927/253-04   
Nagy Lajos király után nevezték el a nagykanizsai m. kir. 6. honvédgyalogezredet
1930/051-03   
Nagy László
1932/262-02    1932/265-03   
Nagy lendülettel fogott hozzá a főszolgabiróság a tűzoltóság megszervezéséhez a kanizsai járásban
1928/031-04   
Nagy mértékben csökkent Zalamegye huisfogyasztásaalispáni jelentés
1931/019-06   
Nagy nehézségek a villamosítási koncesszió körül
1932/141-02   
Nagy politikai vacsora Nagykanizsán
1932/110-02   
Nagy S.
1901/038-05   
Nagy Samu
1901/019-01    1901/025-01    1901/035-02   
Nagy szótöbbséggel ismét Meizler Károly lett a keszthelyi ipartestület elnöke
1930/069-03   
Nagy tiltakozó gyülés a jóvátétel ellen
1923/009-02   
Nagy tűz Zalaegerszegen
1921/051-02   
Nagy tüz az alsónyiresi vágásban
1929/168-03   
Nagy vita az öntöző-autó körül
1930/106-02   
Nagy ünnepet
1930/100-05   
Nagy ünnepségek keretében történik a nagykanizsai polgári iskolák névavatása
1928/094-02   
Nagy-Kanizsa - Bécs
1900/050-03   
Nagy-Kanizsa város képviselőtestületének gyűlése
1900/040-03   
Nagy-kanizsai népiskolák államosítása
1900/001-02    1900/001-02   
Nagyarányu költözködés
1931/178-02   
Nagyarányu városrendezést határozott el Keszthely képviselőtestülete
1931/035-03   
Nagyarányu vizszabályozás indul Zalavármegyében
1926/127-04   
Nagyatád
1931/020-04    1931/030-03    1931/040-04   
Nagyatád, államsegély földgázkutatásra
1931/232-06   
Nagybakónak
1925/239-04   
Nagybakonak
1929/014-04   
Nagybakónak
1930/059-04   
Nagybakónak-nagyrécsei út
1930/000-00   
nagybakónaki műkedvelők műsora
1928/083-04   
Nagyfakos
1928/188-07   
Nagyhét
1901/013-01   
Nagyjaink tisztelete
1900/021-01   
Nagykanizsa
1901/041-02    1928/092-02    1928/136-04    1928/144-03    1928/185-01    1928/187-02    1928/188-02    1928/191-02    1928/202-02    1929/025-02    1929/025-03    1929/026-03    1930/034-01    1930/040-02    1930/041-01    1930/041-07    1930/042-02    1930/043-04    1930/049-02    1930/051-01    1930/054-02    1930/055-02    1930/059-02    1930/101-01    1930/147-02    1931/022-03    1931/023-02    1931/025-03    1931/035-03    1931/036-05    1932/223-03    1932/229-01    1932/232-02    1932/233-03   
Nagykanizsa - Budapest között naponta két gyorsvonatpár lesz a DSzAV uj menetrendje szerint
1930/101-05   
Nagykanizsa 103.554 pengő megyei hozzájárulást fizet 1931-re
1931/040-02   
Nagykanizsa 1924 évi anyakönyvi statisztikája
1925/001-02   
Nagykanizsa 1931. évi költségvetése
1930/227-04   
Nagykanizsa 1932. évi költségvetése a jövő hónapban kerül a városi közgyülés elé
1931/104-02   
Nagykanizsa 1932. telén
1932/040-04   
Nagykanizsa 200.000 pengős kórházépitési államsegélye
1930/244-02   
Nagykanizsa 300 üzletrészt jegyzett a Vármegyei Háziipari Szövetkezet részvényeiből
1928/091-03   
Nagykanizsa 4630 darab almaoltványt kapott
1931/243-06   
Nagykanizsa 5000, Egerszeg és Keszthely 1000-1000 pengőt kaptak a vármegyei segitőakcióból
1930/056-04   
Nagykanizsa 643 ezer pengős függőkölcsöne
1930/127-02   
Nagykanizsa a felekezeti béke és megérés hazája
1926/252-02   
Nagykanizsa a megszüntetett DSzA vonatjáratok visszaállitását kéri
1932/019-02   
Nagykanizsa a rádióban?
1932/065-02   
Nagykanizsa a Városok Kongresszusának ülésén
1924/025-03   
Nagykanizsa adóssága
1932/242-01   
Nagykanizsa adósságának végösszege
1931/262-02   
Nagykanizsa autóbusz-forgalma
1928/099-02   
Nagykanizsa az élen!
1930/022-02   
Nagykanizsa az üzletbérek leszállitásáért
1930/040-02   
Nagykanizsa bekapcsolódik a Prága-Pozsony-Győr-Fiume vasuti vonalba
1928/295-04   
Nagykanizsa Bem-ünnepe
1927/279-02   
Nagykanizsa beruházási programja
1925/135-02   
Nagykanizsa boldog ujéve
1929/001-01   
Nagykanizsa bucsuja a távozó olasz követtől
1932/220-02   
Nagykanizsa bűnügyi statisztikája au elmult évben
1924/039-02   
Nagykanizsa cimtára
1930/267-03    1930/268-05    1930/269-05    1930/270-05    1930/278-05   
Nagykanizsa csinos város
1901/043-01   
Nagykanizsa csökkenti adósságát
1931/262-02   
Nagykanizsa egy havi közegészségügye
1922/126-02   
Nagykanizsa elleni támadással sürgetik Zalaegerszeg kereskedői a vámhivatal felállitását
1929/286-04   
Nagykanizsa érdeke!
1932/092-01   
Nagykanizsa és a Balaton
1931/038-05    1931/053-03   
Nagykanizsa és a csendrendelet
1929/252-03   
Nagykanizsa és a gyermekparalizis
1931/215-03   
Nagykanizsa és a kormánypárt
1922/102-01   
Nagykanizsa és a munkanélküliség
1921/004-02   
Nagykanizsa és az adósságai
1931/179-01   
Nagykanizsa és az állami cipőrendelés
1932/153-03   
Nagykanizsa és az Irredenta szobrok leleplezése
1921/008-02   
Nagykanizsa és Szent Imre emlékezete
1930/104-03   
Nagykanizsa és vidéke hó alatt
1932/033-03   
Nagykanizsa exportkapu
1930/272-05   
Nagykanizsa ezrede
1931/256-02   
Nagykanizsa feiratban kér orvoslást
1930/014-04   
Nagykanizsa fejlődése
1923/217-02   
Nagykanizsa feliratban kér orvoslást
1930/014-04   
Nagykanizsa fogadja Sincero pápai legátust
1930/184-02   
Nagykanizsa forgalmi eszközei
1901/037-01   
Nagykanizsa függőkölcsöne és a pénzintézetekA polgármester tárgyalásai a helybeli pénzitézetek vezetőivel - A Magyar Földintézet ajánlata Nagykanizsának
1930/103-03   
Nagykanizsa helyett Veszprém kapta meg a husvizsgáló-tanfolyam rendezésére az engedélyt
1929/255-02   
Nagykanizsa hosszu időre leszámolt a radikalizmussal
1931/145-01   
Nagykanizsa húsfogyasztása
1929/031-05   
Nagykanizsa idegenforgalmának emelése
1931/117-03   
Nagykanizsa iparossága a Kézmüves Kamara
1929/029-02   
Nagykanizsa iparossága holnap dönt az országos szerv kérdésében
1929/028-03   
Nagykanizsa irredenta város
1932/194-01   
Nagykanizsa is belekapcsolódhatnék a versenybe
1929/233-02   
Nagykanizsa ismét belekapcsolódik a FAKSz-akcióba
1930/145-03   
Nagykanizsa jelentősége és közlekedési viszonya(cikk folytatása a 4-ik oldalon is)
1928/073-03   
Nagykanizsa jövője
1930/292-07   
Nagykanizsa karácsonya 1930-ban
1930/292-01   
Nagykanizsa Katona József emlék - ünnepe
1930/101-02   
Nagykanizsa kegyelete Halottak napján
1930/249-01   
Nagykanizsa kegyelete Halottak-napján
1929/250-02   
Nagykanizsa képviselőtestülete pénteken délután rendkivüli közgyülést tart
1930/070-02   
Nagykanizsa képzőmüvészei és iparművészei együttes tárlaton lépnek vasárnap a nyilvánosság elé
1930/092-03   
Nagykanizsa kereskedelme
1930/179-02   
Nagykanizsa kereskedelmi iskolája
1931/265-03   
Nagykanizsa kereskedői és iparosai nem rendeznek tüntetősztrájkot a tuladózás miatt
1932/139-03   
Nagykanizsa kereskedői és...
1930/209-02   
Nagykanizsa kereskedői Nagykanizsa közönségéhez
1929/279-04   
Nagykanizsa kereskedői példát adtak az egész országnak
1932/235-01   
Nagykanizsa készül a megyei városcím felvételére
1929/145-02   
Nagykanizsa készül a Szent Imre-hétre
1930/244-06   
Nagykanizsa készül az uj törvényhatósági valasztásokra
1930/216-04   
Nagykanizsa kiépülése a jövő évtizedek folyamán
1924/187-02   
Nagykanizsa küldöttségileg jelent meg Batthyány-Strattmann herceg ravatalánál
1931/021-03   
Nagykanizsa kölcsön-terhei
1931/266-01   
Nagykanizsa kölcsönei
1930/001-03   
Nagykanizsa költségvetése
1929/007-02    1931/219-01    1932/130-02   
Nagykanizsa közegészségügy állapota
1922/100-02   
Nagykanizsa közelebb akar jutni a Balatonhoz
1928/108-03   
Nagykanizsa közgyűlése
1922/269-02   
Nagykanizsa közgyülése
1922/270-01   
Nagykanizsa közrendészeti szabályrendelete
1929/051-03   
Nagykanizsa közönsége a trianoni határon mond Istenhozzádot a magyarok nagy barátjának
1930/055-02   
Nagykanizsa közönsége impozáns keretek között vett bucsut a Szentszék követétől
1930/058-01   
Nagykanizsa közönsége vasárnap délelőtt tartja nagy tiltakozó gyülését Trianon ellen
1930/132-02   
Nagykanizsa közönségéhez
1932/220-04    1932/221-04   
Nagykanizsa lakossága hazafiasságban eggyéforrtan ünnepelte március idusát
1930/063-01   
Nagykanizsa lakossága követelte a békeszerződés revizióját és az elrabolt területek visszaadását
1931/106-02   
Nagykanizsa lakossága nagy ünnepségek keretében hódol árpádházi Szenz Imre hercegnek
1930/249-02   
Nagykanizsa lakossága: 31.493 fő
1931/026-02   
Nagykanizsa legmodernebb péküzlete
1932/167-04   
Nagykanizsa legrégibb vallásos egyesülete
1930/129-04   
Nagykanizsa legutóbbi közgyűlésének ügyei póttárgysorra kerülnek a megyegyűlésen
1928/034-04   
Nagykanizsa legöregebb lakója
1925/244-03   
Nagykanizsa lesz a vidéki trachoma-kezelés és ellenőrzés centruma
1928/264-02   
Nagykanizsa lobogódiszben, impozánsan készül megünnepelni március 15. első hivatalos ünnepétZrinyi Irodalmi Kör nagy ünnepélyt rendez a városháza dísztermében
1928/057-03   
Nagykanizsa ma jobb vagyoni helyzetben van, mint volt békében
1929/244-03   
Nagykanizsa mától kezdve MÁV állomás
1932/146-03   
Nagykanizsa MÁV megnetrendje
1931/266-02   
Nagykanizsa megsegitéséről tárgyalt a vármegye közigazgatási bizottsága
1929/061-03   
Nagykanizsa memoranduma a kormányhoz
1929/259-02   
Nagykanizsa mint határállomás
1930/292-11   
Nagykanizsa monográfiája
1928/006-02    1929/004-02    1929/101-03    1929/104-02    1929/106-03    1929/134-02   
Nagykanizsa monográfiájának kiadásához
1929/049-03   
Nagykanizsa nagy dalünnepe
1925/201-02   
Nagykanizsa nem fog messziről jött idegent megválasztani
1931/143-01   
Nagykanizsa nem kap mezőgazdasági kamarát
1922/003-03   
Nagykanizsa népesedése az 1920. évben
1921/012-02   
Nagykanizsa országzászló-mozgalma
1932/184-03   
Nagykanizsa pénzügyi bizottsága 10.000 pengővel leszállitotta a felemelt vármegyei hozzájárulást
1931/256-02   
Nagykanizsa Petőfi-ünnepe
1923/011-02   
Nagykanizsa pusztulása és a revizió
1929/157-01   
Nagykanizsa SOS kiáltása a Gömbös-kormányhozfolyt. 1 oldalról
1932/270-02   
Nagykanizsa SOS kiáltása a Gömbös-kormányhozfolyt. 2. oldalon
1932/270-01   
nagykanizsa Stefánia bölcsőde
1931/195-03   
Nagykanizsa szegényeiért
1922/190-01   
Nagykanizsa Szent Erzsébet ünnepe
1931/267-03   
Nagykanizsa takarékossági bizottsága
1931/205-02    1931/216-02   
Nagykanizsa takarékossági bizottsága 33 állás fokozatos megszüntetését javasolja
1931/212-01   
Nagykanizsa társadalma vasárnap ünnepelte a kormányzó jubileumát
1930/052-03   
Nagykanizsa tavaszi gondjai és reményei
1931/077-01   
Nagykanizsa teljes címtára és kalauza készül
1928/291-04   
Nagykanizsa tiltakozása
1930/134-01   
Nagykanizsa tisztviselői
1931/215-01   
Nagykanizsa történelméből
1922/227-03    1922/229-02    1922/230-03    1922/231-02    1922/232-02    1922/233-02    1922/234-03    1922/235-02    1922/236-02   
nagykanizsa története
1932/272-03   
Nagykanizsa története a Korona-sörözőben
1932/272-03   
Nagykanizsa törvényhatósági joga
1923/015-02   
Nagykanizsa új képviselőtestülete
1925/239-01   
Nagykanizsa uj képviselőtestülete
1930/025-04   
Nagykanizsa város 10, a járás 18, a keszthelyi járás 18 tagot választ az uj megyegyülésbe
1929/161-02   
Nagykanizsa város 1930. évi költségvetésének polgármesteri jelentése
1929/241-02   
Nagykanizsa város 1932. évi költségvetése
1932/078-05   
Nagykanizsa város és Gazdag Ferenc püspöki biztos kitüntetése
1932/140-03   
Nagykanizsa város fejlesztése
1923/074-02   
Nagykanizsa város gyomra
1931/052-03   
Nagykanizsa város kölcsönei
1929/293-01    1929/295-02   
Nagykanizsa város közgyűlése
1924/003-02   
nagykanizsa város közgyülése
1922/152-01    1924/271-02   
Nagykanizsa város közrendészeti szabályrendelete
1929/054-03    1929/058-03    1929/059-03    1929/060-02    1929/065-02    1929/069-02   
Nagykanizsa város közönsége ma eset ünnepélyesen bucsuzik a pápa követétől a trianoni határállomáson
1930/057-02   
Nagykanizsa város lakosságáról
1920/093-03   
Nagykanizsa város reviziós népgyűlése
1929/141-02   
Nagykanizsa város szépitése
1926/107-03   
Nagykanizsa város tiltakozása Trianon ellen
1927/264-02   
Nagykanizsa város új közlekedési rendelete
1930/052-06   
Nagykanizsa város védőszentjének ünnepe
1931/063-05   
Nagykanizsa város vizvezetéki szabályrendeletéről
1922/270-02    1922/271-01   
Nagykanizsa város üdvözlő sürgönyt küldött az uj kormányelnöknek
1932/223-02   
Nagykanizsa városa elsőfokon negnyerte a pert a Transdanubiával szemben
1931/028-02   
Nagykanizsa városi képviselő választás előtt
1928/262-02   
Nagykanizsa városi pénzügyiés jogi bizottsága
1929/290-04   
Nagykanizsa védőszentje
1925/064-03   
Nagykanizsa vezet...
1932/042-01   
Nagykanizsa villannyal való ellátása
1932/011-02   
Nagykanizsa villany-ügye Zalavármegye szemszögéből
1932/178-03   
Nagykanizsa virilisel az 1933-ik évre
1932/272-02   
Nagykanizsa visszakapta a letenyei és pacsai forgalmiadó-kerületet
1932/094-02   
Nagykanizsa visszakapta a redukált kórházi államsegélyét
1932/248-03   
Nagykanizsa ünnepe
1923/097-02   
Nagykanizsa ünnepélyesen fogadja a kedden este átutazó olaszokat
1928/098-02   
Nagykanizsa ünnepélyesen fogadta a Magyar Reviziós Liga országos vezéreit
1931/105-01   
Nagykanizsa összes vonalain megszünt minden vasuti közlekedés
1929/038-02   
Nagykanizsa-Alsólendvai helyiérdekű vasut
1925/114-04   
Nagykanizsa-Barcs-Pécs vasuti menetrend
1929/030-07   
Nagykanizsa-Bécs menetrend
1930/084-02   
Nagykanizsa-Budapesten
1925/114-03   
Nagykanizsa-Böhönye autóbuszjárat
1928/195-02   
Nagykanizsa-Böhönyei keskenyvágányu helyiérdekű vasut építéséről folynak tárgyalások
1928/276-02   
Nagykanizsa-Böhönyei vasút
1928/284-04    1930/076-03   
Nagykanizsa-Cakovec (Csáktornya) vasuti menetrend
1929/030-07   
Nagykanizsa-Hahót autóbuszjárat
1928/091-03    1928/107-03   
Nagykanizsa-Héviz autóbusz járat
1926/111-03   
Nagykanizsa-Kaposvár autóbuszjárat
1928/042-03    1928/092-02    1928/095-02    1928/190-02   
Nagykanizsa-Keszthely autóbuszjárat
1928/092-02   
Nagykanizsa-Lenti autóbuszjárat
1928/092-02   
Nagykanizsa-Letenye buszjárat
1932/064-05   
Nagykanizsa-Magyarszentmiklós közötti vicinális utat építenek ki
1928/130-05   
Nagykanizsa-szepetneki bekötőút
1930/053-02   
Nagykanizsa-Szombathely-Wien Vassuti menetrend
1929/030-07   
Nagykanizsa-Zalaapáti autóbuszjárat
1928/092-02   
Nagykanizsa-Zalaszabar autóbuszjárat
1930/045-06   
Nagykanizsa-Zalaszabar-Zalaapáti autóbuszjárat
1928/107-03   
Nagykanizsa-zalaszabari autóbuszjárat
1928/274-06   
Nagykanizsai 20-as emlékmü
1930/091-03   
Nagykanizsai Állatvédő Egyesület
1928/204-05    1931/095-03    1932/265-04   
nagykanizsai anyakönyvi hivatal
1932/151-05   
nagykanizsai árusok
1931/192-02   
Nagykanizsai Autóbusz Válalat Menetrendje
1929/031-06   
Nagykanizsai Bakegylet adománya
1931/000-00   
Nagykanizsai Bankegyesület
1928/035-10    1928/067-05   
Nagykanizsai Bankegyesület adománya
1931/062-03   
Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár r. t.
1930/053-07   
Nagykanizsai Bankegylet
1900/006-03   
Nagykanizsai Banknegyesület adománya
1931/064-05   
nagykanizsai Betegsegélyező Pénztár
1928/117-02   
Nagykanizsai Casino
1901/052-01   
Nagykanizsai Cimtár
1925/283-04   
nagykanizsai cipésziparosok
1930/098-04   
Nagykanizsai Csendőrség
1925/222-01   
Nagykanizsai cserkészek
1930/131-04   
Nagykanizsai demokrata kör
1902/003-02   
Nagykanizsai diák volt Hozmecz Ferenc, a Kaszás-mozgalom egyik vezére
1931/273-02   
nagykanizsai Egézségvédelmi Intézet
1932/271-02   
Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyletválasztmányi ülés
1928/262-06   
Nagykanizsai épitkezés
1930/089-02   
nagykanizsai erdőhivatal bevétele
1932/234-02   
Nagykanizsai erdőhivatal programja
1930/086-02   
nagykanizsai esperesi kerület
1932/045-02   
Nagykanizsai esperesi kerület papgyülése
1926/111-02   
nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola
1932/110-03   
Nagykanizsai Felsőkereskedelmi iskola Végzettek Szövetség
1932/110-03   
Nagykanizsai Felsőkereskedelmi iskola Végzettek Szövetség díszelnöke
1932/110-03   
Nagykanizsai Felsőkereskedelmi iskola Végzettek Szövetség dísztagjai
1932/110-03   
Nagykanizsai Fémipari Szakiskola
1931/055-04    1932/155-02   
Nagykanizsai ferencesek Amerikában
1929/161-03   
nagykanizsai folyammérnökség
1931/205-04    1932/042-04   
Nagykanizsai Friss Ujság
1901/029-02   
Nagykanizsai Fűszerkereskedők Egyesülete
1931/055-07   
nagykanizsai földreform
1925/250-03   
nagykanizsai gépgyár
1932/072-03   
Nagykanizsai gőzfürdő
1928/041-04   
Nagykanizsai gyermekek boglári nyaraltatása
1932/085-03   
Nagykanizsai gyermekek nyaraltatása
1926/084-03   
nagykanizsai háziezred
1925/278-03   
nagykanizsai háztulajdonosok házbéradója
1931/267-02   
Nagykanizsai Háztulajdonosok Szövetsége
1922/053-02   
nagykanizsai iaprtestület
1932/107-02   
Nagykanizsai impresszióim
1931/063-04   
nagykanizsai inségakció
1931/092-02   
nagykanizsai iparművészek
1930/096-04   
Nagykanizsai Iparosok Dalköre
1932/154-03   
Nagykanizsai iparosok kapták meg a laktanya berendezés és bebutorozás munkáit
1930/024-03   
nagykanizsai iparosság
1931/193-02   
Nagykanizsai iparosság helyzete
1926/082-02   
nagykanizsai Ipartestület
1929/018-02    1929/151-02    1929/152-02    1930/098-04    1931/056-02    1931/059-02    1931/156-02    1931/162-04    1931/188-03    1931/190-03    1931/193-02    1931/195-02    1931/196-02    1931/200-03    1932/046-03    1932/070-06    1932/079-02    1932/084-02    1932/091-03    1932/099-02    1932/105-03    1932/106-02    1932/108-03    1932/142-02    1932/266-02    1932/271-02    1932/275-01    1932/279-01    1932/281-03   
Nagykanizsai Ipartestületi Dalárda
1932/149-02   
Nagykanizsai Ipartesület
1930/000-00   
nagykanizsai ipratestület
1932/273-01   
nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara és zenekara
1932/149-02   
Nagykanizsai Iskola Egyesület
1931/165-03    1932/111-02    1932/150-03   
Nagykanizsai Iskolaegyesület közgyűlése
1931/230-05   
nagykanizsai iskolák a beiratás után
1931/204-02   
nagykanizsai izr. elemi iskola
1931/197-03   
Nagykanizsai izr. hitközség
1928/064-04    1932/048-02   
nagykanizsai Izr. Jót. Nőegylet
1932/273-01   
Nagykanizsai Izr. Jótékony Kulturális LeányegyletKét év alatt huszonöten mentek férjhez az Izr. Leányegylet tagjai közül
1932/087-02   
Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet
1900/001-02    1900/001-02    1929/032-04   
Nagykanizsai Izraelita Leányegylet
1932/252-02   
Nagykanizsai járás
1928/105-05   
Nagykanizsai járás vitézei
1928/060-04   
nagykanizsai járásbíróság
1928/010-03   
nagykanizsai Kaszinó
1926/293-02   
Nagykanizsai katonai hadastyán egylet
1900/002-02    1900/002-02   
nagykanizsai képzőművészek
1930/096-04   
Nagykanizsai Ker.Jót.Nőegylet
1901/049-02   
Nagykanizsai Kerékpár Egylet
1928/035-05    1928/041-05    1929/146-03    1930/186-07    1932/088-04   
nagykanizsai kereskedelem
1932/278-02   
Nagykanizsai Kereskedelmi Alkalmazottak
1929/250-06    1929/251-05   
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparbank
1900/007-02   
nagykanizsai kereskedelmi és ipari érdekeltségek
1926/093-02   
Nagykanizsai kereskedelmi tanonciskola
1928/274-06   
nagykanizsai kereskedők
1931/164-04    1931/165-03    1932/112-02    1932/160-02   
nagykanizsai kereskedők Debrecenben
1932/183-03   
nagykanizsai kereskedők klubja
1932/212-02   
Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet
1900/040-03    1930/040-04    1930/041-04   
Nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete
1923/005-02   
nagykanizsai királyi törvényszék
1928/000-00   
Nagykanizsai Kisdalárda
1928/069-04    1928/262-03   
Nagykanizsai kisiparosok a budapesti Nemzetközi VásáronA soproni Kamara felhívása
1931/023-06   
nagykanizsai kórház
1929/107-02   
Nagykanizsai kórházi kápolna
1931/169-02   
nagykanizsai kórházkápolna
1932/087-04   
Nagykanizsai kultur-élet
1930/081-08   
Nagykanizsai Kulturegyesület
1925/036-04   
Nagykanizsai Kulturegylet
1925/038-02   
nagykanizsai küldöttség
1932/272-02   
nagykanizsai küldöttség tagjai
1932/273-02   
Nagykanizsai költségvetésben egy év alatt elérték a hat esztendőre előirt tizszázalékos redukáció felét
1931/193-03   
nagykanizsai könyvkereskedők
1932/112-04   
Nagykanizsai közkórház
1928/198-02    1932/042-01    1932/044-02   
Nagykanizsai Közraktárak R.T. hirdetménye
1929/245-09   
Nagykanizsai Közraktárak Részvénytársaság
1931/193-05   
nagykanizsai közrendészeti kórház
1931/162-02   
nagykanizsai leányiskola
1931/107-03    1931/114-02   
nagykanizsai leányliceum
1928/118-03    1931/183-02    1931/198-02    1932/083-02    1932/127-02   
nagykanizsai legitimisták
1932/279-03   
nagykanizsai Levenete Egyesület
1930/101-05   
Nagykanizsai Levente Dalárda
1932/154-03   
Nagykanizsai Maróczy Géza Sak-kör
1928/248-04    1930/266-05   
Nagykanizsai Maróczy Sakk Kör
1928/286-04    1930/178-04   
Nagykanizsai megyei város küldöttsége
1932/274-01   
Nagykanizsai Mozgószinház
1931/053-02   
nagykanizsai MTI
1929/276-04   
Nagykanizsai munkabérek
1922/200-02   
Nagykanizsai munkanélküliség
1930/087-02   
Nagykanizsai Munkásdalárda
1930/117-04   
nagykanizsai nemibeteg gondozó
1930/144-04   
nagykanizsai Néptakarékpénztár
1930/098-03   
nagykanizsai Oltáregylet
1931/224-03   
nagykanizsai országos vásár
1930/102-06    1931/197-04    1932/028-05   
Nagykanizsai Országzászló
1932/163-03   
Nagykanizsai OTI Székház
1932/142-02   
nagykanizsai pénzintézetek
1931/187-06   
Nagykanizsai piarista a firenzei teológián
1932/231-04   
Nagykanizsai Piarista Diákszövetség
1928/101-04    1928/101-04   
nagykanizsai piarista gimnázium
1931/191-04    1931/192-03   
nagykanizsai piarista kápolna
1931/192-03   
nagykanizsai piarista rendház
1928/177-04   
Nagykanizsai Polgári Egylet közgyülése
1931/013-05   
nagykanizsai polgári leányiskola
1932/174-01   
Nagykanizsai polgáristák Budapesten nyaraltak
1930/173-02   
nagykanizsai PTOE közgyülés
1932/043-03   
nagykanizsai ref. templom építése - tavasszal
1932/209-04   
nagykanizsai református templom
1932/122-02   
Nagykanizsai Rendőr-dalárda
1929/029-03   
Nagykanizsai reviziós gyűlés
1928/262-04   
nagykanizsai róm. kath. egyházközség
1932/280-04    1932/280-04   
nagykanizsai római kat. egyházközség
1932/084-02   
Nagykanizsai Sakk Kör
1928/264-04    1929/249-05    1929/259-04   
Nagykanizsai Sakk Kör háziverseny
1928/277-03   
Nagykanizsai Sakk-Kör
1928/279-05   
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
1928/063-04    1928/292-07    1929/245-04    1929/249-04   
nagykanizsai Speyer-terhek csökkentése
1932/021-02   
nagykanizsai sportegyesületek
1932/271-06   
Nagykanizsai Stefánia Szövetség
1930/042-03    1930/293-04    1931/193-04   
nagykanizsai strandfürdő
1932/072-02    1932/124-02    1932/238-02   
nagykanizsai sütőiparosok
1931/162-03   
nagykanizsai szemkórház
1926/068-03    1931/043-05   
Nagykanizsai Szent Ilona Leányklub
1929/146-03   
Nagykanizsai Színház
1932/076-05   
nagykanizsai sziniévad
1931/086-04   
nagykanizsai szintársulat
1932/154-03   
nagykanizsai szülészeti kerület
1932/183-02   
Nagykanizsai Takarékpénztár
1900/006-03    1928/059-04    1929/256-04    1931/187-06   
Nagykanizsai Takarékpénztár R.T. kimutatása
1931/062-04   
Nagykanizsai Tanitói Járáskör
1930/041-05   
Nagykanizsai tárházak
1901/030-04   
Nagykanizsai Tárházak r.t. munkásainak sztrájkja
1900/038-02   
nagykanizsai temető
1931/188-03   
nagykanizsai tenniszcsapat
1931/196-05   
nagykanizsai tisztujitás
1930/030-03   
Nagykanizsai Torna Egylet
1926/230-02   
nagykanizsai tüdőbeteggondozó intézet
1932/040-04   
nagykanizsai tüzérlaktanya épitése
1929/144-02   
nagykanizsai törvényszék beolvadása
1931/211-02   
Nagykanizsai Uránia Mozgóképszínház
1928/289-05   
Nagykanizsai Uránia Mozgóképszinház R. T.
1928/063-06   
Nagykanizsai Vadásztársaság
1932/152-02   
nagykanizsai vágóhíd
1928/078-02   
nagykanizsai vágóhid
1929/022-03   
nagykanizsai vágóhidi beruházások
1928/183-04   
nagykanizsai vajgyár
1932/245-01   
nagykanizsai vámhamisitó
1931/206-03   
nagykanizsai városháza
1931/161-03    1932/273-03   
nagykanizsai városházi helyzet
1929/277-02   
Nagykanizsai városok ügye
1930/084-04   
Nagykanizsai Vasutas Dalkör
1930/232-05   
nagykanizsai vitorlázórepülés
1932/042-06   
Nagykanizsai ügyek a megyei kisgyülésen
1932/104-03   
Nagykanizsai ügyvédek mint házasságvédők
1931/015-04   
Nagykanizsai zenetanárnő hangversenye a rádióban
1932/026-04   
nagykanizsai Zrinyi Miklós Irodalmi Kör
1931/211-02   
Nagykanizsai Zrínyi TE
1932/153-04   
Nagykanizsai Önkéntes Tüzoltó Testület gyülése
1931/063-05   
Nagykanizsaiak a szolnoki országos iparos kongresszuson
1928/188-05   
Nagykanizsán 48 rádió-állomás müködik
1926/003-04   
Nagykanizsán 700 választó ellen indul eljárás, mert nem szavaztak a választás alkalmával
1931/194-03   
Nagykanizsán alakult meg az elsőhussertés...tenyésztő és értékesitő szövetkezet
1930/251-02   
Nagykanizsán átmenő római zarándoklásra tömeges a jelentkezés
1928/083-03   
Nagykanizsán csak egy-két uj fizetéses gyakornokot vesznek fel a városhoz
1932/217-03   
Nagykanizsán felállitják a venereás beteggondozó intézetetnemibeteg-gondozó intézetértekezlet a városháza tanácstermében
1928/267-02   
Nagykanizsán is megnyilik a Kopstein butoráruház
1931/063-05   
Nagykanizsán kevesebb lesz egy könyvesbolttal
1924/079-02   
Nagykanizsán mától fogva 42 fillér a kenyér
1931/156-02   
Nagykanizsán még elég jól fizetnek adót
1931/060-05   
Nagykanizsán megmarad a lovasrendőrség
1932/070-05   
Nagykanizsán minden izraelita hitközségi tag átlag 50 pengő hitközségi adót fizet
1931/269-04   
Nagykanizsán örvendetesen megcsappant a kihágások száma
1931/028-02   
Nagykanizsának 150.000 pengőre lenne szüksége a téli inségakció lebonyolítására
1932/165-02   
Nagykanizsára hozták a vendéglő tolvaját
1929/258-05   
Nagykanizsára indult, de az uton összeesett és meghalt egy magyaródi gazda
1930/132-03   
Nagykanizsára jön a legnagyobb olasz lapok riportere
1932/176-04   
Nagykanizsáról is lehet beszélni Amerikával
1929/066-02   
Nagykanizsáról küldöttség utazik fel Budapestre Rothermere lord fiának fogadására
1928/109-01   
Nagykanizsáról levél ment Rothermere lordnak
1929/076-02   
Nagykanizsát két járással a szombathelyi NMV-kerülethez csatolták
1932/222-04   
Nagykanizsát mellőzni akarják a daloskerületek országos rendezésénél
1930/019-03   
nagykanizsi tüzoltó egyesület közgyülése
1931/062-04   
Nagykapornak
1930/047-06   
nagykapornaki harangszentelés
1923/068-02   
Nagykarácsony ünnepére
1901/051-01   
Nagykövet városunkban
1904/038-02   
Nagyné Kun Renée előadása
1929/245-05   
Nagyobb szigor a szabálytalanul vezetők ellen
1928/066-04   
Nagyon gyenge volt a kanizsai országos vásár
1932/100-05   
Nagyon sok az orbáncos beteg NagykanizsánOlcsó népfürdőt követel a város közegészségügye
1932/101-05   
Nagyon visszaesett a házasságkötések száma Kanizsán
1932/151-05   
Nagyrécse
1929/023-01    1931/157-06    1931/188-04   
Nagyrécse hazafias ünnepe
1928/064-06   
nagyrécsei állomás
1929/000-00    1929/010-02   
nagyrécsei uradalom likvidálása
1931/226-01   
Nagyszabásu lesz az idei karácsonyi vásár
1932/271-03   
Nagyszabásu uj ipartelep Nagykanizsán
1922/034-03   
Nagyszabásu ünnepsé keretében leplezték le a nagykanizsai piarista diákhősök emlékművét
1928/000-00   
nagyszakácsi csoda
1925/147-03    1925/148-03    1925/151-04    1925/182-03    1925/189-03    1925/191-02    1925/197-04    1925/198-04    1925/209-03   
Nagyszerű kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
1929/237-05   
Nagyurunk kanizsai utja
1923/096-02   
nagyválasztmányi ülésZalaegerszegen
1930/173-06   
Nakok kölcsöne a Balaton kultura fejlesztésére
1928/109-04   
napfogyatkozás
1925/016-04    1925/019-04   
Napi 10 vagon gabona, 20-30 vagon állat megy ki és 40 vagon áru jön be a határállomáson
1931/033-05   
napilap
1923/146-02   
Napkeleti kincsek
1900/034-01   
Napközi Otthon
1923/078-02   
Napközi otthon felé
1923/113-02   
Napközi otthont Kiskanizsának
1924/105-02   
Napoleon-bemutatta a Városi Szinház
1928/049-03   
Naponta kétszáznegyvenen utaznak külföldre Nagykanizsán keresztül
1931/081-04   
Napszurás megölt egy alsózsidi gazdaembert
1932/114-05   
naptár, 1931. évi
1930/225-07   
Nárai Szabó Gyula
1929/123-04   
Ne haragudj rájuk
1932/166-04   
Nedda
1901/010-01   
Nedves riport a Herkules - strandfürdő demokratikus társaságáról, a zavarosban halászókról, rézbőrüekről és egyéb vizimádokrólDáma írása
1932/154-04   
néger Jazz-Band
1929/111-04   
Négy éve ma...
1925/258-01   
Négy jegyzőt felfüggesztettek Zalában
1932/068-03   
Négy nap óta költőnek érzi magát és éjszakánkint verseket ir az istállóban egy récsei szolgalegény
1931/031-03   
Négy orvos pályázott
1932/085-03   
Négy százalékos csökkenés Nagykanizsa jövő évi költségvetésében
1930/201-02   
negyedéves beszámoló Zaláról
1929/026-04   
negyedévi jelentés
1925/101-02   
Negyedszázados a Szeszfinomító
1929/035-05   
Négyszáz munkás dolgozik Nagykanizsa erdeiben
1930/276-03   
Négyszáznegyven pengőt kapott az inségakció és a leventék
1932/075-03   
Negyven autóbuszt állitanak be a balatoni körforgalomba
1928/048-04   
Negyven boldog ember között a Missziósházban
1932/288-04   
Negyven milliárd zalai utépitésekre
1926/164-02   
Negyvenegy ajánlat érkezett a kanizsai kórház-épitkezési munkákra
1931/035-03   
Negyvennyolcasok emlékünnepe Nagykanizsán
1929/090-04   
Néhány hét mulva foglalja el állását az uj törvényszéki elnökdr. Hennig Alfréd
1928/057-04   
Néhány perc ebéd előtt a Missziósházban
1932/064-03   
Néhány szó a Halász fotóműteremről
1928/292-08   
Néhány szó a kanizsai hangos-moziról
1931/047-03   
Néhány szó egy komoly üzletről
1928/283-04   
Néhány vagabundusról
1901/031-01   
Nehéz dolog kenyérkereső nőnek lenni...
1928/292-18   
Neked
1900/027-01   
Nekem se kell más ...
1931/063-05   
Nem 28 és nem 50, hanem 37 százalék lesz Keszthely pótadójaÖt héten belül készen lesznek Keszthely általános csatornázási tervei
1928/102-02   
Nem akadt vevő a Pannonia szállodára
1932/178-02   
Nem az iparosságon múlik,hogy nem tudnak több alkalmazottat foglalkoztatni
1932/266-02   
Nem bontják le egyelőre a Hangya-házat, a Zöldfa helyére tervezik az ipartestület székházát
1932/046-03   
nem emelkedik a kenyér ára Nagykanizsán
1931/062-03   
Nem épít uj székházat az Ipartestület
1931/153-02   
Nem épül meg a keszthelyi tiszti üdülőotthon
1931/018-04   
Nem érkeztek jelentések járásbeli fagykárról
1928/107-05   
Nem haragszunk,
1929/020-03   
Nem indulhatna korábban a filléres gyors?
1932/116-02   
Nem jön vonat Jugoszláviából
1929/037-02   
Nem kell a zalai iparosoknak a kisipari hitel
1928/064-07   
Nem kell haragudni
1928/287-03   
Nem kell haragudni,
1928/270-03   
Nem kell haragudni,...
1928/267-03   
Nem kerülhet Zalaegerszegre a Darnay-muzeum anyaga
1928/086-03   
Nem kerülhet Zalaegerszegre a Darnay-muzeum anyagaA jövő hetekben folytatják a keszthelyi muzeum épitkezését
1928/086-03   
Nem kötelező általános munkaszünet március 15-én
1928/061-02   
Nem lehet csökkenteni a létszámot a nagykanizsai városházán
1931/161-03   
Nem lehet elvitatni Keszthelytől a Sümegi Darnay-muzeumot
1930/104-03   
Nem lehet, hogy a közönség vonuljon vissza a biróság helyett a kanizsai törvényszékenolvasói levél
1931/241-03   
Nem lenne inség Kanizsán, ha minden ember havi 10-15 fillért adna a nyomor ellen induló szervezett küzdelmeihezfolyt. 3. oldalon
1932/109-02   
Nem lesz különös harc a városi tanácsnok-választás körülBiztos pályázó csak egy van: dr. Kaufmann Lajos első aljegyző
1928/067-02   
Nem lesz Nagykanizsán árverési csarnok
1932/118-04   
Nem lesz polgármester-választás Zalaegerszegen
1930/013-02   
Nem lesz tanitóképezde Nagykanizsán
1928/011-04   
Nem pénteken, hanem vasárnap lesz a nagykanizsai és letenyei járási gazadagyülés
1930/095-06   
Nem rándulnak át Keszthelyre az olasz képviselők
1928/097-03   
Nem sikerült az uj piac premierje
1931/192-02   
Nem sok eredményt hozott a zalaegerszegi menetrendi értekezlet
1929/234-03   
Nem szavazta meg a képviselőtestület a tüzvédelmi adó bevezetéséta háromnapos városi közgyűlés eredményeiúj kutak fúrása a vízvezetékheza Merkur Vasművek telepének megvétele
1928/259-02   
Nem találtak mérget a szepetneki farsangi fánkbana mérgezésgyanús eset 3. cikke
1928/066-02   
Nem viszik el a csendőriskolát Nagykanizsáról
1928/247-03   
Nemes versengés
1928/100-04   
Nemesbük
1928/090-03    1928/090-03   
Nemesbükk
1928/185-04    1931/023-03   
Nemesítés
1900/019-01   
Nemesitsük az őszibarackot
1931/115-05   
Nemesrádón tanitóválasztás
1931/203-04   
Német tudósok a tihanyi biológiai intézetben
1928/044-04   
Németh János, dr.
1928/189-02   
Németh Mária
1930/108-02   
Németh Mihály
1928/059-04    1928/199-05    1931/030-04   
Némethy Vilmost választották meg a lentii kerületben
1932/142-02   
Németországban legkeresettebb csemege a magyar gyümölcs
1932/158-03   
Németországi választások
1900/049-01   
Nemi beteggondozóintézetet akar...
1928/210-05   
Nemibeteggondozó
1927/264-04   
Nemibeteggondozó Nagykanizsán
1929/164-03   
Nemo
1901/030-01   
Nemzetgyűlés
1922/030-01   
Nemzeti Egység párt
1932/276-04   
nemzeti hadsereg ünneplése
1929/262-02   
Nemzeti Munkavédelem
1928/062-05    1928/063-04   
Nemzeti Munkavédelmi Hivatal
1931/218-02    1932/222-04   
Nemzeti Munkavédelmi Szervezet
1927/231-03   
Nemzeti Park a kis Balaton helyén
1928/082-03   
Nemzeti Párt
1929/221-02   
nemzeti párt alakulása a pacsai járásban
1929/237-04   
Nemzeti stilus
1900/038-01   
Nemzeti Szalon Nagy-Kanizsán
1900/003-01    1900/003-01   
Nemzeti szalon Nagykanizsán
1903/016-02   
Nemzeti szellem Nagykanizsán
1901/011-01   
nemzeti öntudat
1920/189-01   
Nemzetközi embervédelmi kiállítás
1925/238-03   
Népdalok
1932/159-04   
népesség
1928/028-02    1929/020-04    1931/017-03    1931/023-02    1931/026-02   
népgyűlések
1928/227-02   
népház-avatás
1929/270-04   
Népház-avatás Zalaszentlőrincen
1929/253-04   
Népiskola
1901/028-01   
Népiskola és közgazdaság
1901/028-01   
Népjóléti Iroda
1930/243-05   
Népkonyha
1922/250-03    1929/011-02    1932/151-03   
népkonyha megnyitás
1929/239-05   
népkonyha megnyitása
1929/263-04   
népkonyha nyílik Nagykanizsán
1930/278-03   
Népkonyhák
1922/026-03   
népkonyka
1929/003-03    1930/115-05    1931/043-03   
népkönytárat ajándékoztak Becsehelynek
1929/266-04   
népkönyvtár
1931/063-06   
népkönyvtárak kiegészítése
1929/237-05   
népművelés
1923/157-03    1923/170-05    1925/280-03    1925/281-03   
Népművelés rádióval
1925/269-04   
népművelési bizottság
1923/147-03    1931/148-02   
népművelési előadások Pacsán
1931/008-07   
népművelési mozi
1932/045-04   
Népművelési mozi Kiskanizsán
1932/069-05   
Népművelési munka Nagykanizsán
1928/252-04   
népművelési oktatás
1928/169-02   
Népművelési program Dél-Zalában
1922/229-02   
népmüvelés
1930/160-03   
Népmüvelés befejezése Cserszegen
1928/093-04   
Népmüvelés Pacsán
1929/021-05   
Népmüvelés Zalaujlakon
1932/058-02   
Népmüvelési tanfolyamok a honvédség részére
1932/229-05   
Népmüvelő előadások
1929/019-05   
népmüvészet feltámasztása Zalában
1932/019-03   
Népnevelés
1901/048-01   
Népnevelés és népkönyvtárak
1901/051-02   
Népoktatás
1900/049-01   
Népoktatásügy
1900/002-01   
Néppszichológia
1901/039-03   
Népség és katonaság
1903/005-01   
Népszámlálás
1901/001-01    1901/003-02    1920/093-03    1930/284-02    1931/023-02    1931/026-02    1931/075-03   
Népszámlálás a nagykanizsai járásban
1930/294-03   
Népszámlálás előkészületei
1930/270-03   
Népszámlálás Kanizsán
1901/004-02   
Népszámlálás Nagykanizsán
1925/282-04    1926/011-03   
népszámlálás Zalaegerszegen
1926/011-03   
Népszinmű
1932/265-03   
Népszövetségi Bizottság Szentgotthárdon
1928/089-02   
Néptakarékpénztár R. T.
1930/047-07   
Néptakarékpénztár Részvénytársaság
1931/026-08   
Néptakrék üzletévi beszámoló
1932/032-04   
Néptakrékpénztár Részvénytársaság
1928/045-03   
Néptanítók Zsebnaptára
1900/037-03   
Népvándorláskori temetőt találtak Lesencetomajon
1931/149-04   
népünnepély
1925/122-03   
Népünnepély a Zrínyi sporttelepen
1925/145-03   
Neu Pál
1931/248-05   
Neumann Ede főrabbi
1925/144-03   
Neumann Teréz
1929/109-04   
Neurasthenia a művészetben
1928/081-08   
Neuschlosz Marcel
1900/052-02   
Neusiedler Jenő
1929/011-03    1931/019-04    1932/202-02   
névavatás
1928/094-02    1928/100-02   
névavató
1928/102-02    1928/102-03    1928/104-02    1928/105-02   
nevelési irányelvek
1931/192-03   
Nevető ember
1928/287-03   
névtár
1923/026-02   
Névváltoztazás akadályokkal
1900/025-02   
Ney Hugó, dr.
1928/189-02   
Nincs pénz - maradjon a hadifogoly apa Oroszországban!
1928/277-02   
Nincs többé Nagykanizsa r.t.város
1929/146-02   
Nincsenek meg a várföldei népitélet tettesei
1931/247-04   
Nirvána
1901/020-01   
Nith Ferenc
1901/051-01   
Nith Norbert
1901/033-02    1901/037-02    1901/041-01    1901/043-01    1901/044-01    1901/045-01    1901/048-01    1901/050-01    1901/052-01   
Nith Norbert meghalt
1929/257-04   
NMV kitüntetés
1932/084-04   
Noah-szőlő telepítők elleni akció
1930/126-06   
Nobel-díj
1926/275-03   
Nőegylet
1922/287-03    1928/113-02    1931/271-02   
Nőegyleti álarcos-estély
1932/030-04   
Nőegyleti közgyűlés
1900/013-02   
Nőegyleti tea
1928/036-04    1928/047-04    1928/081-10    1928/087-03    1928/095-04    1928/098-04    1931/013-04    1931/063-05   
Nőegyleti teaestély
1930/270-04   
nőegyleti vásár
1930/276-03   
noha szőlő
1931/181-06   
női kereskedelmi szaktanfolyam
1932/121-04   
Női kereskedelmi tanfolyam
1901/019-01    1901/035-02    1928/109-04   
Női kereskedelmi tanfolyam Keszthelyen
1928/093-04   
női kereskedelmi tanfolyam, Keszthely
1928/093-04   
Női kézimunkakiállítás
1900/050-03   
Női szabó ipar térhóditása
1926/057-03   
Nők alkalmazásának korlátozása vendéglőkben, szállodákban, kávéházakban stb.
1931/057-04   
Nők at utcán
1900/048-01   
Nők az iparért
1900/017-01   
Nők az utcán
1900/048-01   
Nők tevékenysége a háziipar terén
1901/041-02   
Noszty fiú esete Tóth Marival
1930/238-02   
Notabene
1928/199-03   
Notre Dame zárda
1929/229-03   
Notre Dame, Zalaegerszeg
1930/028-04   
Novai Imre, dr.
1930/054-03   
Novaiak a vasutért
1900/007-02   
Nován népház épül
1928/267-04   
Novella és dráma
1903/004-01   
November 10-én választják meg Nagykanizsán
1929/239-02   
November 25-én revíziós, december 9-én legitimista gyűlés Nagykanizsán
1928/256-03   
November 6. 48-as ünnep
1932/246-03   
Novemberben lesznek az uj városi képviselőtestületi választások
1932/198-02   
Novembertől kezdve lép életbe a 100 százalékosan felemelt kövezetvám
1929/181-02   
NTE
1923/195-03    1929/018-03    1930/095-06    1930/101-05    1932/066-06    1932/071-05    1932/084-04    1932/086-06    1932/087-05    1932/112-05    1932/154-06   
NTE bajnoki mérkőzés
1923/129-04   
NTE majális
1932/113-05   
NTE majálisa
1932/114-06    1932/115-05   
NTE pályaavató ünnepe
1923/117-03   
Nyár
1901/024-01   
Nyár és veszedelmei a csecsemőkorra
1901/020-03   
nyaraltatás
1932/085-03   
nyári balatoni menetrend-változás aDélivasutnál
1928/182-03   
Nyári kedvezmények a Délivasut balatoni forgalmában
1928/111-03   
Nyári ruhát a rendőrségnek
1930/136-04   
Nyári szinkör
1900/020-01   
nyári táborozásról beszámoló
1929/246-04   
nyári uszoda
1932/151-02   
Nyárra felépül a nagykanizsai szinkör
1926/031-02   
nyelvoktatás
1929/096-04   
Nyikoránénak igaza lett
1931/236-02   
Nyilatkozat
1929/101-03   
Nyilatkozik a kanizsai kereskedők doyenje,aki 1879.óta kereskedő és sohasem regeszkodott egy szakmához
1932/285-02   
Nyilt kérdés a nagykanizsai sütőmesterekhez
1930/044-03   
Nyilt levél
1904/025-02    1932/196-03   
Nyilt levél Sabján Gyula polgármester urhoz és a tek. Városi Tanácshoz
1929/038-03   
Nyilt levél Zalavármegye összes tanitóihoz a Csány szobor ügyébena levelet írta: Borbély György ny. tanáradománykérés a szobor javára
1928/057-04   
nyilvános könyvtár
1926/016-03   
nyilvánossági jog
1932/083-02    1932/104-03    1932/111-02   
nyilvánosságra hozás
1930/172-04   
Nyolc év mulva került rendőrkézre a nagykanizsai fogházból megszökött fogoly
1929/250-04   
Nyolc hónap mulv derült ki egy relytélyes gyilkosság
1928/267-03   
Nyolc község visszacsatolásáért inditott akciót Keszthely a zalaszentgróti járásbiróság megszüntetésével kapcsolatban
1931/242-03   
Nyolc napra bezárják az összes nagykanizsai iskolát
1931/033-03   
Nyolc százalékkal csökkent Nagykanizsa jövőévi költségvetése
1931/245-03   
Nyolc-tiz nap mulva történik döntés a laktanya épitkezés továbbfolytatása felett
1930/057-02   
Nyolcadfélezer pengő jótékonyságra, 17.000...
1928/094-02   
nyolcosztályos iskola
1929/016-02   
Nyolctantermes iskola épül Letenyén
1928/148-02   
Nyolcvan éves Polgári Egylet
1923/005-03   
Nyomában a csendőrség a gyújtogatóknak
1928/058-05   
nyomda egyesitése
1931/203-03   
Nyomdába kerültek a monográfia első fejezetei
1928/081-06   
nyomdász-vigalom
1929/029-03   
Nyomdászok összejövetele
1932/037-04   
Nyomor
1900/051-01    1929/006-03   
Nyomora miatt megmérgezte magát egy fiatal lány és meghalt
1928/288-04   
nyomortanyák
1926/051-03   
Nyomorultak
1900/027-01   
Nyomoruság keresztje
1900/007-01   
Nyugállományú Katonatisztek Országos Szövetsége
1931/273-02   
Nyugatmagyarország őszi vándorutja a Mecsek aljáraSopron, Szombathely, Nagykanizsa kirándulása a Dunántul egyetemi városába
1932/227-02   
nyugdijasok illetménye
1932/234-02   
Nyugdijazások a MÁV-nál a fiatalság javára
1932/249-03   
Nyugdijrendszer
1931/153-02   
Nyukosz
1923/123-02   
Készült a Deák Ferenc Megyei Könyvtár megbízásából, a Halis István Városi Könyvtár együttműködésével, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Zalaegerszegi Könyvtárpártoló Alapítvány támogatásával, az Alma Mater Zala Bt. kivitelezésében.