A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   0-9


M. kir. 6. gyalogezred zászlószentelési ünnepélye
1923/079-02   
m. kir. 6. honvéd gyalogezred
1930/051-03   
M. kir. Gazdasági Akadémia
1928/037-04   
m. kir. Nagy Lajos király 6. honvéd gyalogezred
1930/051-03   
M. kir. posta és távirda
1900/047-02   
M. Ötvös Magda
1930/164-04    1931/187-04    1932/084-03   
M. Ötvös Mária
1932/048-02   
M.Ötvös Magda
1932/073-02   
Ma alakul meg a Gázvédelmi Liga Nagykanizsán
1930/260-03   
Ma bontják fel a kórházépületre beérkezett ajánlatokathír
1931/034-04   
Ma cserkész-zászlószentelés
1928/109-04   
Ma délelőtt érkezik dr. Kállay Tibor a zalai dalosversenyre
1928/204-03   
Ma délelőtt jönnek a törpék
1932/230-03   
Ma délelött 11 órakor lesz a Polgári Egyletben a nagykanizsai Egységpárt jelölő-nagygyülése
1928/216-02   
Ma délután 3 órakor érkezik az olaszok különvonata Nagykanizsára
1932/163-02   
Ma délután 6 órakor lesz a Magyar Külügyi Társaság előadása
1930/067-03   
Ma délután négy órakor: Zala-Kanizsa - NTE I. csapatai
1930/095-06   
Ma érkezik Kállay Tibor Nagykanizsára
1932/091-03   
Ma érkeznek Nagykanizsára na Missziós
1930/149-03   
Ma este érkeznek az olasz vendégek Nagykanizsára
1928/099-01   
Ma este pont 1/2 9-kor: a Szanatórium-piknik
1931/030-05   
Ma este: a Keresztény Jót. Nőegylet műsoros estélye
1930/050-07   
Ma is ujabb dij-felajánlások történtek a dalosversenyre
1928/196-04   
Ma jár le az adófelmondások határideje
1931/023-03   
Ma kezdődik meg a népszámlálás Nagykanizsán
1921/001-03   
Ma kezdődik Nagykanizsa adó-bajainak helyszini felülvizsgálata
1932/276-02   
Ma nyílik meg a Herkules népfürdő és nyári uszoda NagykanizsánMindeniknek lehetővé akarják tenni az olcsó fürdést
1932/151-02   
Ma nyílik meg a kanizsai képzőmüvészek és iparmüvészek együttes tárlata
1930/095-02   
Ma nyilik meg a Solymossy-képkiállitás
1931/210-03   
Ma nyitják az anya-és csecsemő-gondozó intézetet
1921/275-02   
Ma reggel 9-től délután 4-ig tart a választás NagykanizsánTitkos szavazással 38 rendes és 10 póttagot választ Nagykanizsa polgársága az uj képviselőtestületbe
1930/016-03   
Ma reggel megnyilt a teljesen átalakitott Erzsébet (volt városi) gőz- és kádfürdőNagykanizsa
1928/285-02   
Ma rendkívüli közgyűlés dönt az utburkolási ajánlatok felett
1929/148-02   
Ma választ 19 városatyát Nagykanizsa
1932/289-02   
Ma választ vezetőséget a Zalavármegyei Orvos Szöv.
1928/187-03   
Ma van az érdekképviseleti törvényhatósági választások utolsó fejezete
1929/256-02   
Ma van az I. Dunántuli Ujságiró Kongresszus Nagykanizsán
1930/203-03   
Ma, szombaton reggel meg Nagykanizsa legolcsóbb bevásárlási forrása a Magyar Divatcsarnok
1930/050-05   
Ma: 9 órakor kedődik a Móricz Zsigmond-est
1928/091-04   
Ma: a Piarista Diákszövetség előadása
1928/109-03   
Ma: A polgári iskolák névavatása
1928/100-02   
Ma: a zeneiskola növendékhangversenye
1928/038-04   
Ma: dr. Mező Ferenc
1930/293-03   
Ma: irodalmi és zenei matiné
1930/045-05   
Ma: két liceális
1929/286-06   
Ma: liceális
1930/021-06   
Ma: liceális előadás
1931/242-04   
Ma: V. szociális este
1928/092-05   
Ma:repülö-nap
1929/145-05   
Mackó ur tévedett
1928/035-04   
Madarak pusztulása
1900/051-02   
Madarak védelme
1901/015-02   
madárvédelem
1932/281-04   
Magánalkalmazottak Biztositó Intézete
1929/281-03   
magánbeteg
1932/112-02   
magánépítkezés
1932/220-03   
Magántisztviselők
1930/044-04   
Magántisztviselők Egeysülete
1931/029-04   
Magántisztviselők Egyesülete
1930/056-04    1930/056-04    1931/056-04    1932/049-03    1932/082-03    1932/143-05   
Magántisztviselők figyelmébe
1901/017-02   
Magántisztviselők műsoros táncestélye
1930/041-05   
Magántisztviselők napja
1904/014-02   
Magántisztviselők Szövetsége felolvasást tart
1930/000-00   
Magántisztviselők Szövetsége feolvasást rendez
1930/226-07   
magántisztviselők táncteája
1932/049-03   
Magántisztviselők törekvései
1900/045-01   
Magántisztviselök Egyesülete
1930/087-05   
Magányos emberek tavasza
1932/112-04   
Magas Mihály
1931/191-04    1931/192-03    1931/198-02    1931/240-03    1932/083-02    1932/111-05    1932/120-02   
magasabb őrlési dijak Zalában
1930/228-06   
Magdalai Mária
1932/280-02   
Máglyát gyujtott maga alatt és felakasztotta magát egy csendőr-tiszthelyettes
1929/253-03   
Magomobil
1925/155-04   
Magos Mihály
1931/162-04   
Magyar cserkészet tíz éves jubileuma
1923/074-03   
Magyar dalos-est Kiskanizsán
1930/021-06    1930/021-06   
Magyar Dalosszövetség nagykanizsai kerülete
1932/109-05   
Magyar Divatcsarnok
1930/050-05   
Magyar Erdőbirtokosok Faértékesítő r. t. Fatelepe
1923/008-03   
Magyar farsang
1930/045-05   
Magyar Férfiak Szen Korona Szövetsége
1929/016-03   
Magyar Férfiak Szent Korona Szövetsége
1930/137-03   
Magyar Férfiak Szentkorona Szövetsége
1929/128-02    1930/137-03    1930/139-01    1930/140-01    1930/266-04    1931/008-06   
Magyar Férfiak Szentkorona Szövetségének...nagykanizsai közgyűlése
1931/047-04   
Magyar fogorvosok alsódunántúli fiókja
1928/264-04   
Magyar Gazdák Zsebnaptára
1901/049-03   
Magyar Helikon
1932/211-01   
Magyar Hét
1928/222-04    1928/233-03    1928/237-03    1928/238-02    1928/248-02    1928/248-03    1928/249-01    1930/236-03    1930/241-04   
Magyar Hét és Nagykanizsa
1930/230-05   
Magyar Hét gyülés
1928/241-02   
Magyar Hét Keszthelyen
1928/239-04   
Magyar Hét Nagykanizsán
1930/222-03   
Magyar Hírlap
1900/039-03    1901/035-03    1901/045-02    1901/049-03   
Magyar Hírlap Kalauz
1900/030-03   
Magyar Honvédség megünneplése
1929/260-03   
Magyar hősök csont-garmadái és a harcterek ócskavas-hegyei őrzik a nagy világégés emlékét az olasz front-vidékén
1930/178-02   
Magyar ipar védelmezése
1900/010-02   
Magyar iparosok külföldi tanulmányutja
1928/257-06   
Magyar János
1932/107-02   
Magyar Károly, dr.
1928/201-04   
Magyar Katolikus Lexikon
1929/211-03   
Magyar Katolikus Lexikon-ra kevezmény ...
1929/237-05   
Magyar kéregetők
1932/120-04   
Magyar Királyi Államvasutak igazolványai
1929/267-04   
magyar kisgazda történet
1929/270-03   
Magyar Külügyi Társaság
1930/067-03    1930/068-01   
Magyar könyv
1930/112-04   
Magyar Könyv ünnepe
1929/121-02   
Magyar Könyv ünnepe Nagykanizsán
1929/123-02   
Magyar Könyvhét
1929/119-03   
Magyar Könyvnap
1932/112-04   
Magyar Könyvtár
1900/007-03    1901/044-07    1901/050-03   
Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szöv.
1932/089-03   
Magyar Miklós
1931/138-01   
Magyar Miklós ellen eljárás indul a Nagykanizsa választó polgáraihoz cimű röplap miatt
1931/146-03   
Magyar Miklós-párt
1931/145-01   
Magyar műlapok
1901/052-03   
Magyar nagypéntek
1932/069-01   
Magyar nemzeti Szövetség
1923/215-04   
Magyar nemzeti Szövetség közgyűlése
1923/221-04   
Magyar népdal tanfolyam
1930/232-05   
Magyar Nők Szent Korona Szövetsége
1929/016-03    1929/023-05   
Magyar Nők Szent Korona Szövetsége Nagykanizsán
1929/023-05   
Magyar Paizs
1900/039-03    1900/041-02   
Magyar Pajzs
1901/029-04   
Magyar pezsgő a párisi kiállításon
1900/037-03   
Magyar Polgári Iskolai Tanárok zalai járásköre
1929/130-02   
Magyar Remekírók
1901/039-03   
Magyar Reviziós Liga
1932/112-02    1932/120-01   
Magyar Reviziós Liga nagygyülése
1932/108-02   
Magyar sportűzés
1900/030-01   
Magyar stilt, magyar izlést belevinni a női kézimunkábacélja a polgári leányiskola női kézimunka-kiállitásának
1932/126-03   
Magyar szenvedés
1931/020-04   
Magyar szimbolum
1928/067-03   
Magyar Szó
1900/009-03    1900/030-03    1900/043-03    1900/051-04   
Magyar találmány - külföldön
1901/033-01   
magyar tanítás
1931/124-02   
Magyar Tudományos Akadémia
1929/018-01   
Magyar Zenészek Lapja
1901/046-02   
magyar-jugoszláv határegyezmény
1930/129-02   
Magyar-Mannhelmer Gusztáv
1928/085-04   
Magyar-utcai utjavitás
1930/127-02   
Magyarország kormányzója
1928/277-03   
Magyarország külföldi távbeszélő-összeköttetései
1931/000-00    1931/009-03   
Magyarország újság
1900/003-03    1900/003-03   
Magyarországi Magántisztviselők Szövetségének
1930/227-06   
Magyarországi munkások rokkant- és nyugdíj-egylete
1900/002-03    1900/002-03   
Mai nappal lép életbe az 1928. évi X. t.-c.
1928/050-03   
Majdnem bennégett egy gyermek a felgyujtott cselédházban
1928/290-02   
Majtényi László
1928/190-02   
Majthényi Károly
1928/205-02   
Majtinszky István
1900/006-03   
Május
1930/098-03   
Május 1-én kiürül a lebontásra itélt Erzsébet-téri pavillon
1932/089-03   
Május 1-én ünnepli meg Kanizsa Katona József centennáriumát
1930/095-03   
Május 26-án tárgyalja az OTI országos közgyülése a nagykanizsai önálló kerület ügyét
1932/106-02   
Május 29-én indul Kanizsáról és junius 5-én jön Budapestről a filléres gyors
1932/100-03   
Május 3.-dalosünnep
1931/070-03   
Május elsején ismét emelkedik a lakbér
1928/097-03   
Május elsejétől a tüzoltóság végzi Nagykanizsán a hordójelzést
1932/089-02   
Május első felében kezdődik a nagykanizsai szini-szezon
1928/092-03   
Május első napjaiban érkezik Nagykanizsára a 20-asok emlékszobra
1930/075-02   
Május folyamán az összes zalamegyei bérautók és autóbuszok felett szakértői szemléket tartanak
1928/098-03   
Május után
1932/142-03   
Május utolsó vasárnapja helyett május 20-án ünneplik meg országszerte a hősök emlékezetét
1928/102-04   
Májusban megkezdik 800.000 pengős kölcsönnel a hévizi vizvezeték és csatornázás épitését
1928/047-02   
Makáry Vilmos
1929/000-00   
Maláta-kávé bevezetéséről
1900/007-03   
Malatinszky Ferenc
1930/040-02    1931/034-06   
Malatinszky-Ferenc
1931/168-03   
Malek László dr.
1932/092-01   
Malek László, dr.
1928/101-02   
malmok
1932/228-05   
Malom-üzem
1932/199-01   
malomellenőr
1932/169-02   
Málta érdeklődik a marhák felől
1930/271-05   
málymételykór
1927/001-09   
Mammuth - mozdony
1932/149-05   
Mammuth csontokat találtaltak Zalaegerszegen
1928/080-04   
Mándics László, dr.
1928/086-04    1928/086-04   
Mandukics Celesztin
1930/046-01   
Manghár Károly, dr.
1928/189-02   
Mangold Béla Kolos
1901/047-02   
MANSz
1928/107-04   
Már a második török-csontvázat találták
1932/089-04   
Már lánckereskedők szedik össze a lakásokat a Balaton - parton
1932/069-02   
Már üzenget a tél
1930/226-05   
Marcal patak
1930/180-04   
marcali-járás
1929/061-03   
Március
1931/064-04   
Március 1-től tiz havi egyenlő részletben lehet fizetni a három évre kivetett csatornadijakat
1930/056-04   
Március 15 és Kossuth-vacsora
1931/056-03   
Március 15 ike
1900/008-02   
március 15-iki ünnepségek Zala megyében
1931/063-03   
március 15.
1930/059-03   
Március 15. Keszthelyen
1928/060-04   
Március 15. Nagykanizsán
1928/060-03    1931/062-01    1931/062-02   
Március 15. Pacsán
1932/063-05   
március 15. vidéki ünnepségek
1931/062-02   
Március 15. ünnepe Nagykanizsán
1932/062-02   
Március 15. ünnepét
1932/061-04   
Március 15. ünnepségei Nagykanizsán
1928/063-02   
március 15.-i ünnepély
1929/058-02    1929/061-02    1929/062-02    1929/063-01    1929/064-01    1930/063-01   
Március 22-én kezdődik az utburkolási program folytatása
1930/065-02   
Március 6-án évi közgyülést, 7-én tisztujitást tart a nagykanizsai izr. hitközség
1932/048-02   
Március 6-án lesz a tiszujitás Keszthelyen
1930/050-04   
Március idusa
1900/010-01   
Március idusa Kiskanizsán
1929/055-04   
Március idusán
1930/061-02   
Március tizenötödike
1901/011-01   
Márciusi ébresztő
1928/062-05   
Margó
1930/000-00    1930/171-03    1930/175-04    1931/163-02    1931/164-02   
Margo
1931/195-02   
Margó
1932/120-04   
marhaexport
1929/103-05    1931/020-07   
Mária és Őrangyal Társulat
1929/252-04   
Mária-gyermekek
1929/256-05   
Máriacelli zarándoklatra készülés
1930/164-04   
Máriagyermekek Társulata
1930/042-03   
Máriatársulat
1929/257-04   
Marinovich Imre Zalaegerszegre érkezik
1930/173-06   
Márki buzát vagy Eszerházy buzát vessünk a magyar földbe?Írta: Gyömörey István
1930/147-04   
Markos Gyula
1923/126-02   
Markovits Rodion
1929/247-04   
Márkus Emilia Nagy-Kanizsán
1900/021-02   
Márkus Emilia szinésznő
1900/048-02   
Márkus Károly
1932/230-03   
Maróczy Géza Nagykanizsán
1930/267-05   
Maróczy Géza nagymester sakkszimultánja
1930/268-04   
Maróczy Géza Sakkör
1929/215-05   
Maros Bódog
1900/051-02   
Mársius 15-ike
1900/010-02   
Marton Boldizsár
1930/132-04   
Marton Boldizsár tanár
1925/182-03   
Marvalits István
1930/046-01   
Másfél milliárd Nagykanizsa város deficitje
1924/089-01   
Másfélezernél több tüdőbeteget
1932/040-04   
Második helyre került egy kanizsai ajánlat a laktanya-épitésnél
1930/052-04   
második plébánia
1932/111-03   
második templom
1925/161-04    1925/164-04   
Mátés P. Hilár plébános
1928/065-04   
Matin
1901/010-02   
matiné, a 20-as emlékmü céljaira
1929/268-05   
Mától fogva korlátozzák a hitelezést a nagykanizsai kereskedők
1931/164-04   
Mátray Rudolf, dr.
1931/245-03   
Matuska Szilveszter
1931/230-02    1931/231-01    1931/232-01    1931/233-01   
Mátyás Sándor
1929/015-04   
Mátyás-korabeli kanizsai Madonnát fedezett fel a zárdában az uj plébános
1929/184-02   
Matyóbál
1925/002-03    1925/009-04   
Maugsch Gyula
1930/139-05   
Maupassant de Guy
1901/037-02   
Mauthner Ödön
1900/030-03   
MÁV
1929/021-03    1929/024-02    1932/137-03    1932/138-01    1932/146-03    1932/153-03   
MÁVART
1928/161-03    1928/166-02   
Mayer földművelésügyi miniszter lejön a Kiskanizsai Polgáro Olvasókör házszentelésére
1928/207-02   
Mayer István
1929/025-03   
Mayer János földmivelésügyi miniszter balatoni köruton
1929/176-01   
Mayer János miniszter pacsai kerületben
1930/224-03   
Mayer János nyilatkozata a földmivelésügyi kormány beruházási programjáról
1928/051-05   
Mayer Károly
1930/046-01   
Mayr - könyvkereskedés
1932/112-04   
Meddig élünk?
1928/087-03   
Meddig tartanak a kanizsai pörök?
1930/017-05   
Meddő marad a Balatonon építendő szigeti étterem és télikert tervpályázata
1932/072-02   
Medgyasszay Vilma
1925/115-03   
Medgyaszay előadóestje
1928/086-05   
Medgyaszay Vilma
1925/117-03    1928/088-05    1928/089-04   
Medgyaszay Vilma előadó-estélye a Városi Szinházban
1928/087-03   
Medgyaszay Vilma Nagykanizsán
1928/084-04    1928/085-04    1928/086-05    1928/087-03    1928/088-05    1928/089-04   
Medgyaszay-est
1928/085-04   
Meduna József, dr.
1928/189-02   
Mefhosz tanulmányutjai
1928/057-04   
Még a héten megkezdődik a laktanyaépítkezés 300.000 pengős uj fázisa
1930/216-03   
Meg akarják szüntetni a kanizsai, szentgyörgyi, siófoki és pápai tejgyűjtő telepeketA tejtermelő érdekeltségek megmozdultak, hogy vagy visszavonassák a bejelentést, vagy megalakítsák a Kanizsa-vidéki tejtermelők szövetkezetét
1929/052-05   
Meg akarták zavarni az impozáns és lelkes hangulatu Kállay-pártvacsorát
1931/137-01   
Még ebben a hónapban megindulnak a kórházbővitési munkálatok
1928/052-02   
Még egy hozzászólás a kereskedői moratórium gondolatáhozNeu Pál, a Füszerkereskedők Egyesületének titkára
1931/248-05   
Még egy különvélemény
1900/027-01   
Még egy szó az orvosokról
1900/023-02   
Még egyszer a szomszéd bajokról
1929/232-02   
Még egyszer a tüzoltóőrtorony ügye
1932/069-02    1932/069-03   
Meg kell fizetni 1928-tól visszamenőleg a csatornadijakatA város vezetősége módot keres a csatornadijak leszállitására
1929/288-02   
Meg kell menteni a lazsnaki kápolnát az elpuszulástólA pusztulásra itélt lazsnaki kápolna restaurálása - A nagykanizsai rom. kath. egyházközség vegye át a kápolna gondozását - A szentháromság szobor is restaurálásra szorul
1929/291-02   
Meg kell menteni Kiskanizsát az elnéptelenedéstől
1924/104-02   
Meg kell oldani a Balaton hitelügyi problémáját
1932/165-03   
Meg kell rendszabályozni..
1932/161-02   
Még lehet jelentkezni a Keresztény Nőegylet gyermeknyaraltatási akciójára
1928/105-04   
Még ma sorompóba kell lépnie Nagykanizsának a jövő évi menetrendért
1931/278-02   
Megakadt a kanizsai kórház-építkezés
1928/271-02   
Megalakul a frontharcosok kanizsai fiókszövetsége
1931/251-03   
Megalakul a Zalamegyei Szarvasmarha Tenyésztő Egyesület
1928/105-05   
Megalakul a zalavármegyei gyümölcstermelési és értékesitési szervezet
1929/076-05   
Megalakul Nagykanizsán a Vasutasszövetség
1922/234-04   
Megalakult a Balatoni Intézőbizottság
1928/088-03   
Megalakult a Frontharcosok kanizsai csoportja
1931/253-02   
Megalakult a Gyömörey főispán által életrehivott Gyümölcstermelők Országos Egyesülete
1932/155-04   
Megalakult a Kanizsai Állatvédő Egyesület és rövidesen megkezdi munkáját
1928/030-02   
Megalakult a kanizsai kereskedők Gazdasági Blokkjacél: kereskedőknek megfelelő képviseletet biztosítani a városi közgyűlésen
1929/255-04   
Megalakult a katolikus hitközség
1923/011-01   
Megalakult a megyei segitőbizottság
1931/249-03   
Megalakult a Muraközi Országzászló előkészítő bizottsága
1932/139-02   
Megalakult a Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolában Végzettek Országos Szövetsége
1929/147-02   
Megalakult a nagykanizsai ipartestület Önsegélyező Hitelalapja
1930/140-03   
Megalakult a nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság
1928/109-06   
Megalakult a Stefánia-szövetség
1922/075-02   
Megalakult a városi segitő bizottság
1930/273-04   
Megalakult a Zala-somogyi Molnárok Egyesülete
1929/158-05   
Megalakult a Zalavármegyei Méhész Egyesület
1926/185-03   
Megalakult az ipartestület kandidáló bizottsága
1932/030-04   
Megalakult az uj ipartestületi előljáróság és bizottságai
1932/043-03   
Megalakult Nagykanizsa szimfonikus zenekara
1930/076-02   
Megalakult Nagykanizsa uj képviselőtestülete
1930/026-02   
Megalkuvás a társadalomban
1900/018-01   
Megáll a gyorsvonat Felsőrajkon
1932/062-05   
Megállapitják a városi tisztviselők illetményének határát
1929/044-02   
megbeszélés
1930/166-05    1930/228-05   
Megbűntetett durva állatkinzó
1930/133-04   
Megbüntették az állatkínzót
1928/066-04   
Megcsappant az adóalanyok száma Zalamegyében
1931/024-05   
Megcsendült a dalom
1930/095-04   
Megcsókolnám ruhád szegélyét
1932/137-05   
Megdöbbent arcok
1931/059-01   
megegyezés a Babochay-telek beépitésére
1932/243-01   
megemlékezés
1929/035-02    1929/261-04    1929/268-04    1929/274-05   
megemlékezés, Bethlen Gáborról
1929/269-04   
Megépitik a letenyei járási székházat
1928/105-03   
Megépül a murakereszturi járványkórház
1928/144-02   
Megérkezett a 20-as szobor Nagykanizsárafolyt. a 2. oldalon
1930/099-01   
Megérkezett a Nagykanizsa-hahóti autóbuszjárat engedélyehír
1928/104-03   
Megérkezett a nagykanizsai gimnázium uj igazgatója
1931/191-04   
Megérkezett a pénzügyminiszternek a rendkívüli házadómentességet és községi pótadómentességet engedélyező rendelete
1930/089-02   
Megérkezett a válasz Keszthely vasut-ügyi felterjesztéséreEredmények és féleredmények a keszthelyi közlekedés javitása körül
1928/064-02   
Megérkezett az uj letenyei autóbusz
1928/097-05   
Megérkezett Nagykanizsa Monográfiája
1929/088-02   
Megérkezett Nagykanizsa uj plébánosa
1932/037-02   
Megérkezett Sárközi Sándor
1928/099-04   
Megfellebbezik a villany-ügyben hozott városi határozatot
1932/201-04   
Megfellebezték a mezőrendőri illetmények kivetésétszámadatok a földre sulyosodó terhekről
1928/272-05   
Megfojtotta gyermekét: 10 hónapi börtön
1929/252-03   
Megfurták a keszthelyi közjegyzői iroda két páncélszekrényét
1929/250-03   
Meghalt a farsangi fánk áldozata
1928/060-03   
Meghalt a földműves, akire ráesett a fa
1928/278-04   
Meghalt az Endresz temetéséről szóló riport olvasása közbenKeszthely
1932/118-02   
Meghalt báró Wlassics Tibor
1931/292-02   
Meghalt Batthyány-Strattmann László herceg
1931/019-03   
Meghalt Dants Kálmán
1929/150-04   
Meghalt dr. Csák Károly
1932/093-04   
Meghalt Garibaldi zalai katonája
1932/147-02   
Meghalt gróf Klebelsberg Kuno
1932/231-01   
Meghalt Hirschler Sándor
1932/222-03   
Meghalt ifj. Bartos Gyula erdőmérnöki főiskolai hallgató
1932/271-01   
Meghalt Ollop Imre
1928/261-04   
Meghalt Tóth János letenyei plébános
1928/045-03   
Meghitt beszélgetés a félszáz évet jubiláló Hirschler Sándor vezérigazgatóval
1930/055-03   
Meghívás közgyűlésre
1900/011-02   
Meghivó
1932/227-04   
Megindul a forgalom Nagykanizsa-Zalaszabar között
1930/045-06   
Megindul a laktanya-épitkezés
1930/214-06   
Megindul a letenyei autóbusz
1931/033-04   
Megindul a MAVART Nagykanizsa-zalaszabari járata
1928/188-05   
Megindul a téli inségakció megszervezése
1931/222-02   
Megindul az élet a városházán
1930/041-02   
Megindulnak a nagykanizsai utcarendezési munkálatok
1931/150-03   
Megindulnak végre a középítkezések Nagykanizsán
1929/000-00   
Megindult a balatoni körut kiépitése
1931/080-04   
Megindult a borzalmas téli nyomor leküzdése Nagykanizsán
1929/039-02   
Megindult a gyüjtés a kanizsai országzászlóra
1932/077-03   
Megindult a kanizsai utburkolási program uj fázisa
1930/246-03   
Megindult a megyei pótadó kivetése
1932/098-02   
Megindult a nagykanizsai inségakció szervezése
1931/242-04   
Megindult a versengés Bárány Sándor mandátumáért
1931/030-03   
Megindult a Zeileis-sajtóper
1931/189-04   
Megindult az autóbuszjárat a Zalaegerszeg és Keszthely közötthír
1928/111-04   
Megindult az autóbuszjárat Zalaegerszeg-Pacsa-Héviz-Keszthely közöttMegállapitották a menetdijakat és a menetrendet
1928/112-02   
Megindult az autóbuszközlekedés a Nagykanizsa-Hahót utvonalon
1928/091-03   
Megindultak az előkészületek a törvényhatósági
1929/241-02   
Megint olcsóbb lett a balatoni hal
1931/242-07   
Megint uj dalárda nevezett be az V. zalai dalosversenyrekeszthelyi Kath. Legényegylet vegyeskara
1928/064-02   
Meginterjuvoltam a liliputi promadonnát
1932/232-03   
Megintervjuvoltam a szerzőt a kiskanizsai premieren
1932/265-03   
Mégis 643.000 pengő lesz a város beruházási kölcsöne
1930/106-01   
Mégis jöjjön a filléres gyors?
1932/089-02   
Mégis meglesz a nagykanizsai leányiskola
1928/216-04   
Mégis megtartják az elmaradt országos iparosnagygyüléstNagykanizsa iparossága is képviselteti magát a nagygyülésen
1932/220-03   
Megitervjuvoltam a szerzőt a kiskanizsai premieren
1932/000-00    1932/265-03   
Megjegyzések a kanizsai villany-ügyben
1932/179-01    1932/181-01   
Megjegyzések az új kölcsönről
1901/023-01   
Megjegyzésekkel elegyes jövendőmondások a nők világuralmárólÍrta: bl
1929/250-05   
Megjelenik a Magyar Katolikus Lexikon
1929/230-03   
Megjelent a hivatalos hirdetmény a kötelező általános bejelentés tárgyában
1928/282-02   
Megjelent a Zeileis-rendeléseket szabályozó miniszteri rendelet
1931/187-02   
Megjelent az első balatoni művész-levelezőlap sorozat
1928/175-02   
Megjelent Nagykanizsa megyei város...név- és lak-címtára
1931/051-05   
Megjött a pengő Nagykanizsára
1926/254-02   
Megjött a válasz a zalai munkanélküliség ügyében a minisztériumokhoz intézett feliratokban
1930/109-02   
Megjött a városi tisztviselők státus rendelete
1926/001-02   
Megjöttek a szinészek
1928/110-04   
Megkerült a bánokszentgyörgyi vérengzés tettesének büntársa is
1931/249-01   
Megkezdik a balatonszentgyörgyi templom épitését
1928/092-06   
Megkezdik a keszthelyi uj kikötő kotrási munkálatait700.000 pengőbe kerül az uj állami kikötő
1928/085-03   
Megkezdik a munkát a zalai malmok
1932/228-05   
Megkezdődik vasárnap a zalai trachoma-veszedelem leküzdésekell Nagykanizsára szemkórház
1928/270-02   
Megkezdődtek a ferencesek jubileumi ünnepségei
1929/225-03   
Megkezdődtek Keszthelyen a Balatoni Iróhét ünnepségei
1932/204-02   
Megkezdődtek Sopronban a dunántuli bajnoki tenniszversenyek
1932/153-04   
Megkezdődött a Balatoni Iróhét
1932/201-04   
Megkezdődött a plébániatemplom restaurálása
1926/087-02   
Megkezdődött a Röntgen-rendelés
1925/265-03   
Megkezdődött az utburkolás tavaszi programja Nagykanizsán
1930/072-03   
Megkezdődött az ötnapos keszthelyi pedagógiai szeminárium
1930/114-04   
Megkezdték a 20-as emlékmü öntését
1930/029-03   
Megkoronázták a pápát
1922/036-02   
Meglesz!
1900/021-02   
Megmozdulnak a nagykanizsai hadirokkantak
1932/092-05   
Megmozdult Nagykanizsa szive
1930/247-02   
Megnyílik a jégpálya
1925/272-04   
Megnyilt a fémipari szakiskola
1930/147-03   
Megnyílt a Független Művészek képkiállítása
1929/123-01   
Megnyílt a gelsei telefonközpont
1928/284-04   
Megnyilt a keszthelyi szabadegyetem
1931/246-04   
Megnyilt a liceális előadás-sorozat
1931/237-04   
Megnyilt a nagykanizsai Izr. Jót. Nőegylet iskolakonyhája
1932/273-01   
Megnyílt a néprajzi és exotikus vadász kiállítás
1930/065-03   
Megnyilt a Pannonia-kávéház
1931/179-05   
Megnyilt a városi inségakció népkonyhája
1930/281-02   
Megnyilt a Városi Könyvtár és MuzeumDr. Krátky István megnyitó beszéde
1931/082-01   
Megnyilt a zalai pedagógiai szemináriumok sorozata
1932/102-02    1932/102-02   
Megnyilt az OMKE kiállítás
1932/278-02   
Megnyilt az uj Bárány-vendéglő
1932/080-04   
Megnyilt Sassék kiállitása
1932/229-03   
Megoldásra váró kérdések a nagykanizsai hősi temetőben
1930/079-03   
Megsemmisített egerszegi választások
1928/288-04   
Megsemmisitették a balatonfüredi főszolgabirói választást
1930/246-04   
Megsemmisitették a kanizsai törvényhatósági választásokat
1930/018-03   
Megsemmisitették a keszthelyi izr. hitközségi választásokatformai szabálytalanságok
1928/057-03   
Megsemmisítették a városi választást
1928/287-04   
Megszelidültek a vadludak
1929/032-03   
Megszólal Nagykanizsa parlamentje: hogyan lehetne a város pusztulásán segiteni?Írta: Benedek Rezső
1928/292-05   
Megszűnnek a kerületi rendőrfőkapitányságok
1929/256-05   
megszűntetik az egerszegi menekülttábort
1928/059-05   
Megszurt legényt szállitottak be a kórházba eszméletlen állapotban
1929/259-03   
Megszurta jóbarátját, mert féltékeny volt asszonyáraSomogyszentmiklós
1928/066-05   
Megszünés fenyegeti a balatoni hajózást
1931/275-03   
Megszünik a balatonfüredi polgári fiuiskola
1929/156-04   
Megszünik a csordajárás a kanizsai utcákon
1931/048-02   
Megszünnek a háziasszonyok napi gondjai
1928/259-05   
Megszünt a balatoni hajóforgalom
1931/244-05   
Megszünt a városi tanács
1929/146-02   
Megszünt a zalai szeszfőző szövetkezet
1931/246-05   
Megszünt egy régi Nagykanizsai cég
1932/220-03   
Megszüntetett postaautóbuszjárat
1931/249-04   
Megszüntetik a városházán a nyugdijasok kettős javadalmazását
1930/047-03   
Megszökött a kanizsai fogházból, betöréseket követett el a falvakban, Zalaegerszegre került és nyolc hónapi börtönre itélték
1929/256-03   
Megszökött egy kanizsai polgárista, hogy megismerkedjék Berlinben Nagy Kató filmszinésznővel
1932/114-02   
Megtámadták a nagykanizsai tisztujitást
1930/044-05   
Megtisztitották Kanizsát a beözönlött cigányoktól
1929/177-02   
Megtörtént a részleges tisztujitás
1929/154-02   
Megválasztották a kath. egyházközség képviselőtestületét
1929/018-02   
Megválasztották a vármegye központi választmányának tagjait
1932/249-03   
Megválasztották az ügyvédek képviseletét a törvényhatóságba
1929/253-03   
Megválasztották Kiskanizsa tisztiorvosát
1928/202-03   
Megválasztották Nagykanizsa képviselőtestületének bizottságait
1930/046-01   
Megválasztották Zala örökös megyebizottsági tagjait
1929/162-01   
Megválasztották Zalamegye törvényhatósági bizottságának virilis tagjait
1929/238-02   
Megvalósulás előtt a Nagykanizsa-böhönyei vasut ügye
1929/189-03   
Megváltásra kerülő nagybirtokok
1922/051-03   
Megváltoztatták-e a rádió-hullámok a világon az időjárást?egy hajóskapitány tapasztalatai
1928/276-04   
Megvan a bánokszentgyörgyi véres cigányháború tettese
1931/248-01   
Megvan a megoldás a kanizsai tisztujitás ügyében A főispán pénteken ismét Nagykanizsán volt és eredményes tárgyalásokat folytatott
1929/293-12   
Megvizsgálják Zalamegyében a személyszállitó gépjárműveketSolymossy László rendőrtanácsos rendelete
1932/113-02   
Megy a gőzős Kanizsára...
1932/101-02   
megyebizottság bucsuztatása
1929/245-02   
megyebizottság, régiek és újak
1932/000-00   
Megyegyűlés - küldöttség a kormányzóhoz
1932/207-02   
Megyegyűlés előtt
1930/010-03   
megyegyülés
1929/034-03    1929/102-03    1929/237-04    1929/238-03    1929/262-06    1929/277-04    1930/189-03    1930/197-06    1930/276-02    1932/105-03    1932/278-02   
megyegyülés, rendkivüli
1929/271-02    1930/168-04   
Megyegyülések
1932/260-03   
megyegyülési napirend
1930/275-03   
Megyei adóhátralék
1930/132-05   
Megyei ankét lesz a zalai munkanélküliség csökkentése ügyében
1930/044-03   
Megyei bizottági tagok választása
1901/043-03   
megyei dalosszövetség
1926/295-02   
Megyei Dalosverseny
1925/202-02   
Megyei gyülések
1931/105-04   
megyei hozzájárulás
1931/040-02    1932/022-02   
Megyei iparos - gyűlés
1932/070-06   
megyei kisgyülés
1932/104-03   
Megyei kórház építése
1928/268-04   
megyei költői verseny
1925/199-02   
Megyei közgyűlés
1901/007-01   
Megyei közgyűlés tárgysorozata
1901/036-02   
Megyei közigazgatási bizottság ülése
1928/085-02   
megyei közkórház
1930/059-02   
megyei múzeum
1928/084-03   
Megyei tb. főügyészi megbizás
1928/102-04   
Megyei tisztújítás
1901/050-01   
Megyeközi tárgyalások hidépités ügyében Zala és Somogy közötthír
1931/023-05   
Megyepüspöki levél
1928/282-03   
megyéspüspök érkezik Nagykanizsára
1932/060-04   
megyéspüspök Nagykanizsán
1925/223-01   
méhészet
1921/026-03    1921/047-03    1926/185-03   
Méhészeti körökből
1920/091-03   
Meleg érdeklődés nyilvánul meg a zeneiskolában rendezendő bérleti hangversenyek és liceális előadások iránt
1932/221-03   
Melegedő felállítása
1927/291-03   
Méltó fénnyel ünnepelte meg Nagykanizsa a kormányzó születésnapját
1931/136-02   
Memel Kálmán
1932/106-03   
memorandum
1932/227-02   
Memorandum a kanizsai üzletbérek leszállitásáért
1930/043-02   
Menetdijkedvezmény
1929/238-04    1930/133-03   
menetjegyvásárlás
1929/239-05   
Menetrend
1929/030-07    1929/031-06    1930/101-05    1932/068-03   
menetrendi értekezlet
1929/234-03   
Menetrendváltozás
1932/221-05   
Mennyi adó folyt be Nagykanizsán?
1922/069-02   
Mennyi pótadót fizetünk?
1929/249-02   
Mennyit fogyasztott a mult esztendőben Nagykanizsa város 31.500 lakosa?
1931/052-03   
Mentik a pusztuló Balatont
1922/150-02   
mentő-intézmény fennállása kétségessé vált
1931/002-02   
mentőállomás nyilt Bogláron
1929/262-06   
mentőautó érkezik holnap
1930/175-06   
mentőautót vásároltak
1930/162-03   
mentők szilveszteri gyüjtésének eredménye
1931/008-07   
mentőotthon
1923/033-02   
Mentsük meg a székelyudvarhelyi főgimnáziumot a megszünéstőlerdélyi magyar iskolamég Kanizsán is vannak ott végzett diákok
1928/069-05   
Mentsük meg Nagykanizsát
1928/250-02   
Mentsük meg Nagykanizsát!
1928/253-02    1928/254-03    1928/258-04    1928/261-02    1928/262-02    1928/263-02    1928/264-02    1928/265-02    1928/266-03    1928/271-03    1928/272-02    1928/273-02    1928/274-02    1929/034-02    1929/040-03    1929/291-01   
Mephisto és Lucifer
1900/044-01   
mépmozgalmi adatok 1930-ban Nagykanizsán
1931/006-03   
Mercur Vasmüvek Rt. feloszlása
1928/291-03   
Merengéseim
1901/048-01   
Merényi Lajos sakkmester előadása Nagykanizsán
1928/250-03   
Merkur - gyár
1930/143-02   
Merkur Vasművek
1925/173-03   
Mérő Géza nyugalomba vonult
1928/249-03   
mérőeszköz hitelesités
1929/273-04   
mérőeszköz hitelesitése (mértékhitelesités)
1929/242-05   
Merre van a Kölcsey-utca?
1900/016-02   
Mersich-szőllőgazdaság
1928/201-04   
mértékhitelesítő hivatal
1931/245-04   
Mese 52 millióról
1932/048-02   
Mese-ország
1929/274-02   
Mesélj, Anyám!
1930/163-05   
Messzelátó
1901/040-01   
Mesterházy Ferenc főszolgbiró
1930/275-03   
mestervizsga
1929/261-04   
Mészáros József
1923/024-02   
mészárszék nyilik
1929/262-04   
mészszegény talaj
1931/161-06   
meteorhullás
1925/161-04   
Metzger István
1930/046-01   
Mezei munkások
1904/026-02   
mézértékesítés
1931/031-08   
Mezey Gergely és Ambrus Pál missziója
1928/082-03   
Mező Ferenc
1929/000-00    1929/000-00    1929/004-04    1929/008-05    1929/009-02    1929/143-03    1929/208-02    1930/180-04    1931/184-09    1932/070-02   
Mező Ferenc dr
1930/160-05   
Mező Ferenc dr.
1931/160-05    1931/161-06    1931/162-05    1931/187-04    1932/070-02    1932/086-06   
Mező Ferenc olimpiai bajnok
1928/175-02   
Mező Ferenc, dr.
1928/200-02    1930/045-06    1930/052-01    1931/016-02   
Mező Fernc édesapjának -Grünfeld Mór- halála
1930/030-04   
Mezőgazdaság
1901/036-01    1921/032-03    1930/093-04    1931/155-06    1931/156-02    1932/048-06    1932/138-02    1932/158-03   
mezőgazdasági bizottsági tagválasztás
1928/081-14   
Mezőgazdasági bizottsági ülés
1928/284-03   
Mezőgazdasági irodalom
1930/078-05   
Mezőgazdasági Kamara
1930/095-06    1930/097-06    1932/087-02   
mezőgazdasági munkás
1932/070-09   
mezőgazdasági záróvizsga
1932/049-05   
mezővárosok együtműködése
1928/092-04   
mezővárosok együttműködése
1928/092-04   
Mi a gabonajegy?
1930/168-05   
Mi az igazság a letenyei kerületben Somogyi Béla egy szavazattöbbsége körül?
1931/149-02   
Mi az igazság Kiskomáromban?
1931/142-02   
Mi az oka a zenei élet pangásának Nagykanizsán
1927/272-04   
Mi az utja a hussertéstenyésztés meginditásának?
1930/079-09   
Mi csatornázásunk
1901/014-03   
Mi fontosabb a kiskomáromi kerületben?
1931/132-01   
Mi jótékonyságunk
1901/049-01   
Mi kellene nekünk
1901/034-01   
Mi kikeletünk
1901/015-01   
Mi legyen a Szépítő Egyesület célja?
1930/143-02   
Mi lesz a kanizsai állomásal az államositás után?
1931/268-02   
Mi lesz a kanizsai állomással?
1931/269-01   
Mi lesz a kanizsai mozival?
1931/277-02   
Mi lesz a villanyteleppel a koncesszió lejárta után?
1930/062-02   
Mi lesz elsején?
1928/271-03   
Mi mulatságaink
1901/044-01   
Mi piacunk
1901/040-02   
Mi történt a kiskanizsai rendőr-őrszobán?
1929/193-02   
Mi védelmünk
1901/012-02   
Mi viszi előbbre Nagykanizsa gazdasági helyzetét?
1931/022-03    1931/023-03    1931/024-03   
Miben áll Az ember tragédiája
1923/027-02    1923/028-02   
Miben áll az Ember tragédiája?
1923/039-01   
Miből él?
1930/047-05   
Miért kell megszünni a Nagykanizsáról Bécsbe irányuló tojás-exportnak?Egy nagykanizsai osztrák exportőr panaszai
1931/028-06   
Miért késik a katolikus temető bekerítése?
1932/153-02   
Miért nem fejthetett ki eddig intenzívebb működést a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége?
1932/000-00   
Miért nem kaptuk vissza Alsólendvát?
1924/196-03   
Miért szütették be a Zala Megyei Ujságot
1922/089-02   
Miért van szükségünk sertésvágóhidra?
1928/032-04   
Mihály Dénes távolbalátó készülékének sikere a berlini rádiókiállitásonGrünhut Elemér mérnök tanulmányútjának beszámolója
1931/240-03   
Mihályka Éva adománya a kórház kápolnájára
1931/006-05   
Miként akadályozta meg egy most kitüntetett nagykanizsai vasutas karácsony éjszakáján a megszálló szerb csapatok Keszthelyig tervezett előnyomulását
1932/271-03   
Mikes püspök
1932/113-05    1932/114-06   
Mikes püspök Zalaegerszegen
1929/145-04   
Mikor egy asszony álmodik...
1930/057-04   
Mikor jön a filléres gyors Kanizsára?weekend-vonat
1932/077-03   
Mikor lesz Kanizsának strandfürdője
1928/135-02   
Mikor lesz Kanizsának strandfürdője?
1928/000-00   
Mikor lesz sertésvágóhid Nagykanizsán?
1928/210-03   
Mikovényi Jenő, Dr.
1920/212-01   
Mikszáth Kálmán
1900/046-03    1901/047-02   
Mikula Szigfrid dr.
1932/270-02   
Mikulás - ahogyan volt és ahogyan van
1928/277-03   
Mikulás ünnep
1929/276-04   
Mikulás-este
1928/270-03   
Mikulás-ünnepély
1929/261-05    1929/275-02   
Mikulásest
1928/275-04   
Mild Károly nyulcsontjai
1900/052-01   
Milhoffer Sándor
1901/026-01    1901/031-02    1901/032-01    1901/039-01   
Millenáris ösztöndíj
1928/034-04   
Milyen lesz a kanizsai strandfürdő?
1932/243-04   
Minden fillér a szegényeké
1930/053-04   
Minden háztulajdonos kérheti
1929/293-13   
Minden kanizsai iparosnak jusson a közmunkából
1931/085-03   
Mindenfelől folyik az adakozás Nagykanizsa Kossuth-serlegére
1929/060-02   
Mindenhol van már strandfürdö
1931/156-04   
Mindenki elküldi adományait a kanizsai Muraköz-zászlóra
1932/162-04   
Mindenkit kielégitő megoldást talál az országos vásárok rendezése ügyében
1929/197-02   
Mindennap várják a Speyer-kölcsön felhasználását felülvizsgáló bizottságnak megérkezését Nagykanizsára
1928/276-03   
Mindennapi kenyerünket...
1901/051-01   
Mindenszentek estéjére
1901/044-01   
Mindenszentekre!
1900/043-01   
Mindent köszönünk, Uram!
1930/052-05   
Mindnyájan mindenki ellen
1932/095-01   
miniszterelnök
1930/211-02   
miniszterelnök Zalaegerszegen
1925/194-01   
Miniszteri bizottság
1928/269-04    1930/134-05   
Miniszteri bizottság Keszthelyen
1928/101-04   
Miniszteri bizottság vizsgálja felül a községek költségvetéséthír
1928/095-04   
Miniszteri bizottság Zalában
1928/273-03   
Miniszteri elismerés
1928/199-05    1930/055-04    1931/018-04    1931/030-04   
Miniszteri kiküldött jön Nagykanizsára az adóvégrehajtások felülvizsgálatára
1932/274-01   
Miniszteri köszönet a Keresztény Jótékony Nőegyletnek
1931/055-05   
Minisztériumi bizottság a jövő hónapban veszi át az uj nagykanizsai fedett lovardát
1932/250-02   
Mire ment el a Speyer-kölcsön?
1928/268-02   
Miről tárgyalt a polgármester Budapesten
1928/098-02   
Miska bácsi
1901/021-01   
Misner Antal, dr.
1928/189-02   
Miss Hungáriát, Simon Böskét választották meg
1929/032-01   
Miss Martha Morgan, az amerikai dollármiliárdos kisasszony Nagykanizsaán
1929/185-01   
Misszió
1925/002-03   
Missziók vannak...
1931/059-03   
Missziós filmelőadások
1932/074-04   
Missziós ház
1930/149-03   
Missziós hir
1931/007-04   
Missziós hirek
1929/033-04    1929/260-05    1932/220-04   
Missziós Napközi Otthon
1932/074-04   
Missziós napok Nagykanizsán
1931/009-05   
Missziós-hirek
1929/274-06   
Missziós-népkonyha
1928/239-04   
Missziós-program
1928/243-04   
Missziós-ünnepély a Városi Szinházban
1929/102-03   
Missziósház
1927/234-02    1928/012-05    1928/278-03    1928/280-05    1928/281-03    1929/253-04    1929/256-05    1929/257-04    1930/131-04    1930/276-04    1931/272-03   
Missziósház mikulásestje
1928/276-05   
Missziósház Napközi Otthona
1929/252-04   
Missziósház vezetőségének köszönete
1928/000-00   
Missziósház, Nagykanizsa
1928/088-04    1928/091-04    1928/093-03    1928/104-03   
Missziósházunk és a patronázs
1928/206-02   
Misszióshir
1930/229-05   
missziósnapok
1931/028-02   
Misszióstársulat
1928/035-05   
Mit akar Kállay Tibor
1922/119-01   
Mit állapitott meg a hivatalos vizsgálat a két tüz ügyében?Herkules téglagyárFürst József üzlete
1929/248-02   
Mit hoz a színház a tavasszal Kanizsára?
1932/049-04   
Mit hozzon az uj esztendő?
1922/001-02   
Mit irjak?
1930/292-02   
Mit jelent a Balaton Nagykanizsának?
1924/290-04   
Mit kapunk vissza Nyugatmagyarországon
1922/073-01   
Mit kell tudni a kereseti adóról
1923/004-02   
Mit kell tudnunk
1923/091-05   
Mit lehetne még elvinni Kanizsáról?
1932/034-01   
Mit tárgyal ma a város parlamentje?
1923/218-02   
Mit termeljen a zalai gazda és mit adjon hozzá az állam hogy jövőre hasznos legyen a termelő munka?
1931/291-13   
Mit várhat Magyarország Amerokától
1928/051-03   
Mit üzent Rákosi jenő zalaország népének
1923/118-02   
Mizantróp
1901/006-01   
Mlinarits Irma
1932/108-04   
modern garázs épült Nagykanizsán
1930/226-04   
modern tornafelszerelés
1928/240-04   
Modern törekvések
1900/046-01   
Módfelett rosszul sikerült a keddi országos vásárközgazdasági cikkindokolt a kanizsai kereskedők mozgalma
1928/055-06   
mogyorótermesztés
1931/114-06   
Mojzer György dr ünneplése Keszthelyen
1929/170-04   
Mojzer György, dr.
1928/189-02   
Molnár Arkangyal, P.
1932/229-05   
Molnár Géza
1928/111-02   
Molnár László
1928/197-04   
Molnár Mária munkájáról előadás
1930/229-03   
Molnár P. Arkangyal
1932/084-02    1932/111-03    1932/111-05    1932/279-03   
molnárgyülés Szombathelyen
1930/170-04   
molnárok
1932/222-02   
molnárok gyülése
1930/168-04   
Monacoi fejedelem
1928/069-04   
monográfia
1929/018-01    1929/033-02   
Móra Ferenc és Péchy Blanka Nagykanizsa
1928/046-04   
Móra Ferenc és Péchy Blanka Nagykanizsán
1928/040-04   
Móra István, író
1900/023-01   
Móra László
1930/046-03    1930/050-06    1930/056-04    1930/057-04    1930/123-05    1930/173-05   
Moratórium segithetne még a kereskedelmen
1931/246-05   
Móricz Zsigmond
1928/087-04    1928/088-03    1928/089-04    1928/090-04    1928/091-04    1928/093-02   
Móricz Zsigmond est
1928/081-10   
Móricz Zsigmond est programja
1928/082-03   
Móricz Zsigmond felolvasást tart kanizsán
1928/080-02   
Móricz Zsigmond Nagykanizsán
1922/105-01    1928/084-04    1928/085-04    1928/086-06    1928/087-04    1928/089-04    1928/090-04    1928/093-02   
Mossulból Teheránig
1904/027-02   
Most az estét keresem
1931/031-06   
Most már nekem is jó (Móra Lászlónak)
1930/059-03   
Motor-versenypálya a Teleky uton
1930/115-05   
Motorbenzin áremelése
1904/023-02   
Motorkocsi járatok Zalamegyében
1925/125-04   
Motorosvonat, községi fizetések, a kanizsai erdőhivatal és a vetések ügye
1932/099-04   
MOVE
1928/114-03   
MOVE Frontharcos Szövetség
1929/259-04   
MOVE Lövészegylet
1931/190-05   
Mozaik a kanizsai múltból
1928/292-13   
mozdony kivitel
1931/033-05   
Mozdonyvezetők Otthona
1925/008-03   
mozdonyvezetők sztrájkja
1923/175-01   
Mózes László
1929/235-04   
Mozgalmas közgyűlés
1903/014-02   
Mozgalmas választás-előtti vasárnap
1929/234-03   
Mozgalom indul a kirakodóvásárok megszüntetésére
1932/137-04   
Mozgalom indult a 48-as hősi szobor gyors megvalósítására
1932/268-02   
mozgalon indult, hogy a Sió-csatornán hajózhassunk
1928/081-04   
Mozgó fényképek
1900/007-01   
Mozgóposta
1927/239-02    1932/205-03   
Mozgóposta hivatal
1927/236-03   
mozgóposta, Nagykanizsa
1928/101-03   
Mozgóposta-hivatal
1927/232-02    1927/234-02    1927/237-02   
Mozgószínház
1929/219-02    1930/102-05    1930/148-04    1930/150-05   
Mozgószinház
1931/053-02   
Mozgószínház
1931/160-04    1931/187-03    1931/189-03    1931/199-04    1932/041-03    1932/047-03    1932/078-04    1932/083-03    1932/086-03    1932/089-04    1932/091-03   
Mozgószinház
1932/153-03   
Mozgószínház
1932/272-03    1932/274-03    1932/279-04    1932/282-03   
Mozi
1931/155-03    1931/277-02    1932/069-05    1932/157-02   
Mozi Nagykanizsán
1929/170-03   
mozi-bérlet
1932/103-04   
mozi-bérlet ügy
1932/034-02   
mozi-engedély
1926/283-02   
mozi-évad
1932/107-02   
mozibérlet
1932/046-02   
Mozielőadás a kórházi kápolna javára
1931/041-04   
Műkedvelők Egyesülete
1923/106-03   
Működésbe lép a nagykanizsai katolikus hitközség
1928/262-02   
mulatság
1931/001-08   
mulatságot rendez a Nkanizsai Izr. Jótékony Nőegy.
1929/032-04   
Mult kötelez
1900/029-01   
Munka és a munkás dicsősége
1900/041-01   
Munka és társadalom
1900/024-01    1900/024-01    1900/024-01   
Munka nélkül
1900/026-01   
munkaalkalom
1931/010-05   
Munkába állt az Irodalmi és Művészeti Kör képzőművészeti szakosztálya
1931/069-02   
Munkában a miniszteri kiküldött a nagykanizsai adópanaszok frontján
1932/277-02   
Munkácsy a kathedrán
1900/004-01   
Munkácsy Mihály
1900/019-01   
munkahely létesült Nagykanizsán
1931/063-07   
munkahelyteremtés
1925/133-03   
munkakerülő inségesek
1932/044-04   
munkakiállítás
1932/155-02   
Munkanélküliek
1901/032-02    1932/070-09   
Munkanélküliek figyelmébe!
1931/018-05   
munkanélküliek foglalkoztatása
1931/284-03   
Munkanélküliek Zalaegerszegen
1930/081-02   
munkanélkülieknek segély
1931/257-03   
Munkanélküliség
1901/052-01    1930/044-03    1930/096-03    1931/164-03    1931/172-03    1931/229-05    1931/239-01   
munkanélküliség enyhitésére memorandum
1929/236-04   
Munkanélküliség és 2.50 pengőért nem érdemes dolgozni
1929/039-04   
Munkanélküliség Nagykanizsán
1930/088-01    1930/088-02   
munkanélküliség segitése
1931/173-04   
Munkára és kenyérre van szüksége a nagykanizsai iparosságnak
1931/056-02   
Munkás dalosaink a győri országos dalosünnepen
1930/131-03   
Munkás Rokkant segélyző
1930/070-02   
Munkás-Otthon
1928/275-04   
Munkásbiztosító
1927/254-02   
Munkásbiztosító Intézet
1928/000-00   
Munkásbiztosító Pénztár
1928/190-02   
munkásbiztositó-biróság
1931/222-03   
Munkásbiztosító-kirendeltség Nagykanizsán
1928/008-02   
munkásbiztosító-törvény
1928/007-03   
Munkásdalárda
1928/273-03    1930/119-04   
Munkásképző Egyesület
1900/040-02   
Munkások Rokkantsegélyező Egyesülete
1930/265-04   
Munkások ünnepe és a demokrácia
1900/041-01   
Munkásság serlegavatója
1928/275-04   
Munkásság táncestélye
1928/268-04   
Munkát kaptak a kanizsai cipésziparosok
1929/149-04   
Mura
1928/097-05    1928/101-02    1928/104-02    1928/106-02    1928/107-05    1930/059-02   
Mura folyó szabályozása
1928/085-02    1928/101-02   
Mura folyó, gátépítés
1928/097-05   
Mura-Dráva
1922/017-02   
Mura-hid
1923/118-03   
Murakeresztur
1925/077-02   
Murakeresztúr
1926/277-04    1928/144-02   
Murakeresztur
1929/023-02    1930/138-04    1931/036-05   
Muraköz
1922/006-02    1923/164-02   
Muraköz és a békerevizió
1929/120-01   
Muraköz országzászló
1932/170-02   
Muraköz tíz éves megszállása
1928/292-17   
Muraköz zászlaja
1932/137-05   
Muraköz-zászló
1932/162-04   
Muraközi Ilonka
1900/050-01   
Muraközi Országzászló
1932/139-02   
muraközi piac elvesztése
1926/097-02   
Muraközi Szövetség
1923/161-02    1928/274-05    1929/140-02    1931/106-02   
Muraközi szövetség köszönö levele
1930/230-06   
Muraközi Zászló
1932/165-03   
Muraköziek küldöttsége Harmsworth képviselő előtt
1928/115-02   
Muraköziek találkozója kanizsán
1922/208-04   
muramenti vend-vidék
1929/093-01   
Murányi János
1903/001-02   
Muravidéki Szövetség
1928/005-03   
Murgács Kálmán
1931/003-06   
Murgács-est Tapolcán
1928/097-04   
műsoros est
1929/032-04   
műtrágyázási kísérletek
1929/007-05   
Mutschenbacher Edvin
1929/000-00   
Mutschenbacher Edvin dr.
1932/071-03   
Mutschenbacher Edvin, dr.
1928/188-04   
Mutschenbacher-tanács
1928/060-04   
Műveltség
1901/052-01   
művész-est
1931/189-05   
Művész-est a Centrálban
1931/189-05   
Művész-otthont létesit az Irodalmi és Művészeti KörIrók és művészek klubja, művész-telep a kanizsai kulturélet láthatárán
1930/108-02   
Művészek
1932/166-04   
Művészest és fogadalom a keszthelyi Helikoniában
1927/281-04   
Művészet
1901/043-02   
Művészet a vidéken
1901/007-01   
Művészet és szemérem
1900/011-02   
művészet és zene
1923/107-04   
Művészi hatásról
1900/031-01   
Művészi izlés
1900/050-02   
múzeum
1923/227-03    1926/147-04    1930/211-02    1930/292-15   
muzeum megnyitásra készen áll
1930/220-04   
Múzeum, Zalaegerszeg
1928/084-03    1928/086-03   
Muzsa a brettlin
1901/039-03   
Mükedvelő előadás Gelsén
1928/086-04   
Mükedvelő előadás Kiskanizsán
1922/038-03   
Mükedvelői előadás Zalaapátiban
1922/032-02   
Mükedvelők sikere Somogyszentmiklóson
1928/088-04   
Mükedvelők Várföldén
1928/090-03   
Készült a Deák Ferenc Megyei Könyvtár megbízásából, a Halis István Városi Könyvtár együttműködésével, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Zalaegerszegi Könyvtárpártoló Alapítvány támogatásával, az Alma Mater Zala Bt. kivitelezésében.