A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   0-9


eb-kiállitsás
1929/240-03   
ebadó
1926/000-00    1931/251-03    1931/254-03   
ebéd osztás
1929/003-03   
Eberhardt Béla
1928/037-03    1929/010-02    1930/290-02    1931/116-01    1931/162-04   
ebkiállítás
1929/236-03   
ebkiállítás birái
1929/237-02   
Ecce homo.
1900/015-01   
Eckenberg Imre dr.
1931/187-02   
Eddig 160 zalai gazda kért kölcsönt a nagykanizsai gazdatitkárság utján
1931/029-05   
Eddig három épittető jelentkezett a polgármester felhivásáraA polgármester a Horthy Miklós ut kiépitése érdekében
1932/220-03   
Eddig Nagykanizsa tiz, a vidék két ezüstserleget tüzött ki dijul a dalosversenyre
1928/193-03   
Edvi Illés Aladár
1928/085-04   
Egerszeg költségvetésének nincs deficitje
1924/095-01   
Egerszeg-letenyei autóbusz
1932/060-04   
Egerszegi krónika
1923/206-02   
EgerszegiTisza-kép leleplezése
1923/058-01   
Egerszegre helyezték a kanizsai 6-ik honvédgyalogezred körmendi zászlóját
1932/113-03   
Egész Nagykanizsa ünnepe volt a kórházi kápolna felszentelése
1932/146-02   
Egész nap nyitva van a gőzfürdő
1928/047-04   
Egészség a lakásban és a mühelyben
1926/009-03   
Egészségtani előadások a nagyközönség részérehír
1928/100-04   
Egészségvédelmi Intézet
1931/152-03   
Egészségvédelmi Intézet Nagykanizsán
1931/092-03   
Egészségvédő Intézet
1931/173-03    1931/204-03    1932/168-03   
Egészségvédő Intézet müködése
1932/172-04   
egészségügy
1923/007-02    1924/005-02    1928/028-04    1931/155-04   
egészségügyi lapokat árulnak
1931/061-05   
Egy 200 éves bolt
1930/226-04   
Egy 60 éves kanizsai iskoláról
1932/137-02   
Egy amerikai Napoleon
1901/004-01   
Egy asszony, aki visszajött...
1928/259-02   
Egy asszony, aki visszajött... folytatás
1928/261-02   
Egy bácskai asztalossegéd művész - karrierje a Monta Grappától Nagykanizsáig
1931/158-02   
Egy bicikli tragédiája
1929/257-04   
Egy boldogtalan vő naplójából
1900/022-01   
Egy darab Budapestet varázsolt Nagykanizsára a helyi lakberendezési és reklám-kiállítás
1931/277-04   
Egy ebédet kérünk
1930/252-04   
Egy éjszaka három helyen okozott pusztitó tüzeket a villámcsapás
1928/191-02   
Egy elfeledett nagykanizsai költő
1924/246-02   
Egy elmulasztott rendez-vous
1901/034-01   
Egy elveszett ideál
1901/025-01   
Egy emberöltőn át szolgálta az Inkey-családot
1928/108-04   
Egy emelettel kibővitik a pacsaiak iskoláját
1928/061-03   
Egy este a 77-es Sz. László cserkészcsapatánál
1927/258-05   
Egy esztendeje
1931/037-01   
Egy fiatalkoru elsikkasztotta a kölcsönvett kerékpárt
1929/259-03   
Egy harcias amazon vasvillával támadt a végrehajtóra
1928/276-04   
egy hónapos hitel
1932/184-02   
Egy hónappal meghosszabitják a villamos koncesszió pályázatának hátáridejét
1932/066-03   
Egy hősi halott élve visszaérkezett NagykanizsáraHorváth Gyula
1931/155-02   
Egy interwiew története
1900/013-02   
Egy irodalmi est tanulságai
1929/024-03   
Egy kanizsai világcég letünése
1932/198-03   
Egy Kazinczy-utcai virágos ablak
1930/055-03   
Egy kereskedő bejelentette a polgármesternek, hogy 34 filléres fehér kenyeret hoz forgalomba
1931/164-03   
Egy kereskedő és fiának borzalmas tragédiája a Zalaegerszeg-szentiváni országuton
1928/275-02   
Egy kései hang
1901/029-01   
Egy keszthelyi cég feltünést keltő kirakatai
1930/045-04   
Egy kis darab Váci-utca a kanizsai Erzsébet-téren
1932/205-05   
Egy kis halálraitélt 3 hét alatt 70 dekát hizott, mint első vendég a kanizsai Stefánis bölcsődéjében
1931/195-03   
Egy kisiparos feljajdulása
1900/037-02   
Egy kiskomáromi kanászgyerekben müvészt fedeztek fel BudapestenButi Pista
1928/283-02   
Egy kivételével elitélték a pacsai vásár összes vádlottait
1932/225-01   
Egy közgyűlési határozat
1901/017-02   
Egy millió pengő költséggel bővitik a keszthelyi vasuti állomást
1929/258-04   
Egy mostoha gyermek
1900/015-02   
Egy munkás véleménye
1901/020-02   
Egy NMV kitüntetés margójára
1932/084-04   
Egy nődivatáruház, mely a korzó dísze
1928/276-05   
Egy pályázó van a kórházi alorvosi állásra
1930/045-05   
Egy pár kis mezitláb
1932/225-03   
Egy pécsi autó Teleky-uton elütött két iskolásfiuta sofőr gyorsan fékezett, ezért a gyerekek súlyos sérüléssel, de túlélték
1928/054-02   
Egy pengőért nyolc hónapi börtön
1929/253-04   
Egy pohár sör mellett
1930/172-03   
Egy szenvedélyes motoros
1930/143-03   
Egy tehetséges kezdő...
1932/119-03   
Egy ujpesti tisztviselőnő lakásán találták meg éjszaka a két kanizsai betörőt
1932/115-02   
Egy ujság-hir miatt elmaradt az összehivott városi közgyülésZalaegerszeg
1931/037-06   
Egy vidéki város sem tett annyit a munkanélküliség enyhítése érdekében,mint Nagykanizsa
1930/087-02   
Egy üzlet amelyikről irni kell
1929/084-04   
Egy öreg kanizsai szinlap
1932/245-02   
Egyeduta népkönyvtárt kapott
1931/063-06   
Egyedül a kanizsai járásban 1000 pengővel tuljegyezték már a megyére engedélyezett takarmányhitelt
1932/074-05   
Egyesületbe tömörülnek Nagykanizsa füszerkereskedői
1929/236-04   
Egyesületi élet
1900/001-01    1900/001-01    1923/160-04   
egyesületi helyiségekben levő Szilveszterezés
1931/002-03   
Egyesüljünk
1901/009-01   
egyetem
1921/041-01   
Egyetemek
1901/041-01   
Egyetemet kap a Dunántul
1921/041-01   
Egyetértés
1900/038-03    1901/051-02   
egyezmény, magyar-jugoszláv
1929/267-06   
Egyhangu tisztujitás volt Zalaegerszegen
1930/036-05   
Egyhangulag dr. Bród Tivadart választották ujra az izr. hitközség elnökévébeszámoló az évi rendes közgyűlésről
1928/065-02   
egyházat ért támadások visszautasitása
1929/244-02   
Egyházi hangverseny
1928/036-04    1928/042-03    1930/187-02   
egyházi hirek
1931/063-05   
egyházi mükincsek és müemlékek
1931/181-02   
Egyházközségi közgyülés
1932/048-04   
Egyházközségi tanácsülés
1929/237-04    1930/275-04   
egyházközségi ülés
1932/023-04   
Egyházmegyei hirek
1904/030-02   
egyházmegyei hírek
1925/155-04   
Egyházmegyei hirek
1928/101-04    1929/246-04   
Egyházmegyei zarándoklat
1932/038-03   
Egyletek fuziója
1900/004-01    1901/026-01   
Egymást érik a környéken a betörések
1928/260-03   
Egyre bonyolódik a kanizsai Munkásbiztositó hiányainak ügye
1928/190-02   
Egyre nagyobb az érdeklődés Wágner Géza Balatoni Tárlata iránt
1929/254-02   
Egységes balatoni pensió-szabályrendelet
1928/185-02   
Egységes balatoni pensió-szabályrendeletet alkot
1928/185-02   
Egységes fellebezést adnak be a háztulajdonosok a csatornadíj ügyében
1929/072-04   
Egységpárti jelöltért deputáció megy Nagykanizsáról a miniszterelnökhöz
1928/215-03   
Együtt van félezer katonasírkő
1925/001-03   
Egzotikus fejedelmi vendége lesz a napokban Nagykanizsa városának
1932/084-04   
Eke céh
1930/129-04   
El akarják vinni Nagykanizsáról a folyammérnökséget
1932/042-04   
eladósodás
1931/249-03   
Eladott erdőkből valósul meg a kanizsa utak és a letenyei vicinális problémája
1928/258-01   
Elárverezték a kanizsai Weiser - gépgyáratBankegyesület vette meg az összes objektumot
1932/072-03   
elbeszélés a téli Balatonról
1929/032-03   
Elbucsuzott az ipartestületi elöljáróság
1932/029-02   
Elegendő utas esetén két kiránduló vonat indul 29-én Kanizsáról Budapestre
1932/102-03   
Elégettek egy csecsemőt Lentiben
1928/277-02   
Elek Ernő
1930/026-03   
Elek Géza
1901/008-01   
Elektrifikálási tárgyalások a városházán
1932/133-02   
elektromos biztositó-berendezés
1928/041-03   
elemi iskola
1929/131-02   
elemi iskolák
1923/207-02    1928/229-04    1929/150-02    1932/149-03   
elemi iskolások
1932/070-05   
Elemi iskolások karácsonyi előadása
1929/283-05   
elemi kár
1928/188-07   
Elemisták tornaünnepélye
1932/111-05   
Elfelejtett arcok
1929/279-03   
Elfoglalta hivatalát a Máv. üzletvezetőség uj igazgatójahír
1932/220-04   
Elfogott orvvadászok
1900/004-04   
Elfogták a kanizsai cselédlányok rémét
1928/277-02   
Elfogták a kanizsai fogházból megszökött Árvai Gézát
1928/282-03   
Elfogtak egy asszonyt, aki rendszeresen fosztogatta a sirok virágait
1930/133-02   
Elfogtak egy betörőbandát
1928/273-04   
Elfogtak egy fiatal besurranó tolvajleányt, aki már évek óta garázdálkodott Kanizsán
1930/134-04   
Elfogtak egy régóta körözött kanizsai betörőt
1929/254-05   
Elfüstölt milliók
1923/023-02   
Elgázolt a szekér egy özvegyasszonyt
1929/252-03   
Elhagyott gyermekek
1901/009-01   
Elhalasztották a villany-ügyben döntő városi közgyülés összehivását
1932/190-02   
Elháritott vasuti szerencsétlenség
1900/004-04   
Elhelyezik a kirakodókat az Erzsébet-téri piacról
1929/197-02   
Elhelyezték a 20-as szobor talapzatában az alapitási okmányt
1930/100-02   
Elhunyt kanizsa két tekintélyes polgára
1928/067-04   
Elhunyt Nagy István
1928/058-05   
Elhunyt Prikler Gyula
1929/259-04   
Elhunyt Wagner Zsuzsanna
1929/258-02   
Elisabeth Bergner
1932/071-03    1932/071-04   
Elismerés átadás
1931/030-05   
Elkésett hangok folytatása
1901/030-01   
Elkészült a jelentés a város 1931. évi háztartásának zárszámadásáról
1932/205-02   
Elkészült a jórház sebészeti osztálya
1930/287-05   
Elkészült a kapuzárási szabályrendelet
1928/149-03   
Elkészült a Zalamegyei Gazdasági Egyesületnek a kormányhoz intézendő felirati javaslata
1932/191-03   
Elkészült az uj szegényügyi szabályrendelet-tervezethír
1931/016-04   
Elkészült Bazsó József arcképe
1931/054-05   
Elkészült Nagykanizsa 1931. évi költségvetés tervezete
1930/194-04   
Elkészült Nagykanizsa Monográfiája
1929/033-02    1929/080-02   
Elkobozták Nagykanizsán a Magyar Hétfő-t a polgármestert támadó cikke miatt
1931/139-03   
Elköltözött Keszthelyről az osztálymérnökség
1931/247-04   
Elmarad a kormányzó utazása
1920/212-02   
Elmaradt az olasz vendégek kanizsai üdvözlése
1928/087-02    1928/087-02    1928/087-02   
Elmosta az eső a nagykanizsai országos vásárt
1932/225-05   
elnökválság
1929/234-04   
Elnököt választott és főparancsnoka jubileumát ünnepelte a nagykanizsai Önkéntes Tüzoltó Testület
1931/084-04   
előadás
1929/034-05    1929/268-04    1930/227-06    1931/013-06   
előadás a drágaságról
1929/239-03   
Előadás a fogházban
1929/263-04   
előadás a szülöi értekezleten
1929/263-04   
előadás a Takarékosságról
1929/245-05   
Előadás Kiskanizsán
1928/268-04    1931/063-07   
előadás, gépkenés-technikai
1931/064-05   
előadás, liceális
1929/262-05    1929/264-03   
előadás, licealis
1929/265-04   
előadás, liceális
1929/267-03    1929/268-04    1931/001-06    1931/005-04    1931/006-05    1931/011-04    1931/014-05   
előadás, vetitettképes
1930/229-03   
előadások, egészségügyi Zalamegyében
1931/012-05   
előadások, gazdasági
1930/167-05   
előadások, iskolánkivüli
1931/063-06   
előadások, liceális
1929/261-04   
előadások, népművelési Pacsán
1931/008-07   
előadók szakemberek
1929/271-06   
előfizető
1932/153-02   
Előkéészületek a nagykanizsai tisztujitásra
1930/029-03   
Előkelő angol exportőrök Zalamegyében
1930/152-05   
Előkelő világ
1900/048-03   
Előkészületek a leányliceum fokozatos kiépitésére
1932/016-03   
Előléptetések
1928/085-03   
Előléptetett rendőrök
1928/110-03   
előljárósági lemondások
1931/200-03   
előljárósági ülés
1931/200-03    1932/105-03    1932/273-01   
Előreláthatólag nem lesz akadálya a felsőkereskedelmi iskola városi szubvenciója felemelésének
1931/244-02   
Először a csatorna-hálózatot épitik ki Hévizszentandrásona szükséges összeget bankkölcsön és a népjóléti minisztérium biztosítjaa cikket írta: Balatoni G. Lajos
1928/059-02   
Először Nagykanizsa!
1931/217-01   
Elsején megindul a Nagykanizsa-böhönyei autóbusz-forgalom
1928/195-02   
Elsejétől nem járnak a kanizsai autóbuszok
1930/025-03   
Első áldozás
1928/085-04   
első falusi vegyeskar
1928/018-02   
Első fecske Nagykanizsa adósság-terheinek mérséklése terén
1932/265-02   
Első kanizsai szobrászati kiállítás
1931/052-04   
Első Kecskeméti Conservgyár
1901/043-03   
Első körzeti állami elemi iskola
1928/065-04   
Első leánykiházasítási egylet
1900/014-03   
Első lépés a hősiemlékmüért
1928/261-03   
Első Magyar Filatélista Cimtár
1929/255-05   
első rádiótanfolyam
1926/258-02   
Első ünnepély a plébánia fehértermében
1930/274-05   
Elsősegélynyújtási táblák kihelyezése
1928/057-03   
Eltemették Batthyány-Strattmann László herceget
1931/022-02   
Eltemették P. Börzsey Tivadart
1928/185-02   
Eltemették ujnépi Elek Ernőt
1932/286-03   
eltévedt repülőgép
1931/207-02   
Eltűnt egy keszthelyi kereskedő
1928/268-03   
Eltűnt gyermek
1930/135-04   
Eltünt 30.000 pengőt keresnek Keszthelyen, ahol senki sem tud semmit, még azt sem, hogy mekkora a pótadóÍrta: Balatoni G. Lajos
1932/070-04   
Eltünt a Drávavölgyi ajánlata részére a városi szakértő jelentésében kimutatott 77.500 pengős előny
1932/197-01   
Eltünt egy 14 éves leány
1928/269-04   
Eltüntek a vizimalmok ...
1932/048-04   
Elutasitották a pacsai Ipartestület fellebezését a kamarai választás ellen
1928/091-04   
Elutazott a szintársulat
1931/150-03   
Elvetemült emberek vasdarabok segitségével zavart akarnak kelteni Nagykanizsa áramszolgáltatásában
1931/240-02   
Elvitték az erdőhivatalt NagykanizsárólZalaegerszeghez és Lentihez csatolták a hivatal körletét
1932/080-02   
Elzárják Kanizsát a vérhasjárvány behurcolásától és igazolványhoz kötik a vidékiek kanizsai árulását
1928/211-03   
elöljárósági ülés
1932/229-03   
Ember - magasságu hótorlaszok Keszthely utcáin és hóhegyek a Balaton jegén
1929/023-03   
Ember a golgothán
1932/069-03   
Ember János
1900/037-03   
Emberek, maradjunk nyugodtan!
1931/157-01   
Emberfeletti munkát fejt ki a vasut, a posta és katonaság a közlekedési és telefonzavarok megszüntetése érdekében
1931/039-01   
embervédelmi kiállitás
1926/095-03   
Emericánás avató-tisztesség
1928/089-04   
emlékezés a fronton elesett katonákra
1929/247-05   
Emlékezés a zalai végekről
1929/274-01   
Emlékezés Bethlen Gábor halálának 300 éves
1929/239-03   
Emlékezés Zrinyiről
1920/108-01   
emlékezés, az aradi tizenháromra
1930/000-00   
Emlékezzünk Muraközre
1927/235-01   
emlékfotók
1929/272-04   
emlékkövek a keszthelyi hősi sirokon
1930/167-04   
emlékmű
1928/000-00    1928/000-00    1928/041-04    1929/223-02    1930/067-02    1930/075-02    1930/208-04   
emléktábla
1928/101-04    1930/179-02   
emléktábla avatás Keszthelyen
1929/176-04   
emléktáblák koszoruzása
1929/262-02   
Emmaus felé
1929/012-04   
Endresz és Bittay gyászmenete Nagykanizsán
1932/162-03   
Endresz György hősi halott
1932/115-05   
Energia telepek Nagykanizsa körül
1921/001-02   
eozinált buza
1932/024-02   
Eperjesy Gábor
1923/155-02   
Eperjesy Gábor temetése
1925/016-03   
Erdély Miklós
1927/234-04    1928/081-10   
Erdélyi Béla Nagykanizsán...
1928/279-02   
Erdélyi estély Egerszegen
1924/005-04   
Erdélyi női
1928/283-02   
erdőrészlet vétele
1931/222-01   
erdőritkitási munkák
1931/013-03   
Erdős Bálint
1932/070-03   
Erdős István
1930/055-03   
Erdős József
1930/045-04   
Erdős Lajos
1929/028-06   
erdősítési póthitel
1932/104-03   
erdőtűz
1928/100-03   
erdővédelem
1928/088-05    1928/088-05   
Erdőüzem-tervpályázat
1932/262-02   
Eredményes-e a Zeileis-féle gyógykezelés?
1931/143-04   
ergerberger-botrányról
1932/003-02   
Ernszt miniszter Nagykanizsán
1931/099-03   
Erős iramban folyatatják a Vécsey - utcai elemi iskola abbahagyott építési munkálatait
1930/143-02   
Erős szélviharban nagy tűz pusztított Komárváron
1928/288-02   
Erősen folyik a szervezkedés a kamarai választásokra
1928/045-03   
Erőss Rezső
1930/054-03    1931/159-02   
Erőss Rezső válasza
1931/062-04   
Erzsébet gőzfürdő
1929/002-03   
Erzsébet királyné
1900/021-02   
Erzsébet királyné emléke
1900/046-01   
Erzsébet-tér
1930/203-06    1932/089-03   
Erzsébet-téri kistrafikok ügye
1925/071-03   
Erzsébet-téri park
1931/159-02   
Erzsébet-téri piac
1931/192-02    1931/198-02   
Esküdtbíróságok vidéken
1901/044-02   
Esküdtek és esküdtbírók törvénykönyve
1900/004-04   
Esküdtek szolgálati lajstroma
1900/042-03   
Esküdtszék és törvény
1901/047-02   
eskületétel
1929/032-04   
Esküt tett, elnököt és tanácsot választott a nagykanizsai r. kath. hitközség képviselőtestülete
1929/028-03   
Eső után köpönyeg
1931/197-02   
Esperanto-társulatot szervez Szentiványi
1932/119-02   
Esti tanfolyamok a fémipari szakiskolán
1930/269-05   
eszt egyetemi hallgatók Keszthelyen
1923/168-03   
Eszteregnye
1925/295-04    1928/111-04    1928/185-03    1928/186-02   
Eszteregnye nagyközség uj képviselőtestülete
1928/111-04   
Eszteregnyei plébánia ujjáépítése
1932/211-04   
Eszterházy-pincészet
1928/201-04   
Eternola gramofon
1929/283-05   
Eucharisztikus Gyermekszövetség, Nagykanizsa
1928/092-06    1928/093-03   
Európa szépe
1929/032-01   
ev. jelmezbál
1931/003-06   
evanfelikus bál
1931/001-08   
evangélikus bál
1932/004-03   
evangélikus egyházmegyei közgyűlés
1925/157-03   
Evangélikus Jótékony Nőegylet
1925/003-03   
evangélikus kultúrotthon
1931/128-04   
Evangelikus Nőegylet
1928/063-03    1928/064-04   
Evangélikus Nőegylet
1928/065-04   
Evangelikus Nőegylet
1928/292-07   
Evangélikus Nőegylet
1930/040-04    1930/062-04   
Evangelikus Nőegylet
1931/004-05   
Evangelikus Nőegylet délutánja
1928/269-04   
Evangélikus Nőegylet gyülése
1929/271-04   
Evangélikus Nőegylet kanizsai farsangja
1929/005-02   
Evangelikus Nőegylet köszönete
1931/008-06   
evangélikus nők teaestélye
1925/004-03   
evangelikus püspök érkezik Kanizsára
1932/128-01   
evangélikus templom
1923/100-02    1928/194-03   
evangélikus templom avatása
1931/133-04   
Evangélikus templom avatási ünnepe
1923/100-02   
Evangélikus templom harangavatása
1926/109-03   
evangélikus templom harangjai
1926/106-03   
export
1931/241-04   
export Murakereszturon át
1929/274-09   
export, import szünetel
1930/222-06   
export-import forgalom
1930/047-07   
Export-vágóhíd Nagykanizsán
1930/090-02   
exportforgalom szünetelése
1932/015-05   
Ez az asszony tiszteljétek!
1900/008-02   
Ez is helyi iparpártolás?
1931/237-01   
Ez itt a nyár még!
1928/081-10   
Ezen a héten dönt a polgármester a Fischl-üzlet kiadása ügyében
1931/244-06   
Ezen a héten érkeznek Nagykanizsára a MÁV vezető tisztviselői a Délivasút átvételéhez szükséges intézkedések megtételére
1932/137-03   
Ezer lélekkel kevesebb volt a vármegye lakosságának szaporodása az 1926. évinél
1928/028-02   
Ezer százalék az egyes zalai községek pótadószükséglete
1931/237-03   
Ezévben felállitják a Csány-szobrot
1930/000-00   
Ezredévi emlékünnep Kiskanizsán
1928/100-04   
ezredparancsnokság
1931/117-04   
Ezrek jelenlétében szentelték fel a leventeotthont Kiskanizsán és tüzték fel a hadiérmeket a hadviselteknek
1931/140-02   
Eöry Szabó Jenő dr.
1922/001-02   
Eöry-Szabó Jenő
1929/000-00   
Eöry-Szabó Jenő dr.
1928/041-02   
Eötvös Károly
1900/045-01    1901/045-02   
Eötvös Károly munkáinak közreadásáról
1900/045-01   
Eötvös-tér
1931/165-03   
Készült a Deák Ferenc Megyei Könyvtár megbízásából, a Halis István Városi Könyvtár együttműködésével, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Zalaegerszegi Könyvtárpártoló Alapítvány támogatásával, az Alma Mater Zala Bt. kivitelezésében.